Tecnocampus http://www.tecnocampus.cat/ Web de Tecnocampus Tue, 19 Feb 2013 17:02:14 +0000 es <![CDATA[ Ajuts i finançament estatals ]]> Thu, 18 Jan 2018 00:00:00 +0100

Emprendetur I+D+i

Objecte: préstecs tous per a projectes i empreses amb productes i serveis intensius en tecnologia i/o R+D+i , que realitzen la seva activitat en el sector turístic.

Data límit de sol·licituds: 02/02/15

Més informació

Emprendetur Jóvenes Emprendedores

Objecte: préstecs tous per a projectes i empreses amb productes i serveis intensius en tecnologia i/o R+D+i , que realitzen la seva activitat en el sector turístic.L’emprenedor no pot superar els 40 anys; en el seu cas la societat, el seu control ha d’estar en mans de socis menors de 40 anys.

Data límit de sol·licituds: 02/02/15

Més informació

Línea ICO Empresas y Emprendedores 2015

Objecte:  préstecs adreçats a autònoms i/o empreses,per al finançament d’actiu circulant i inversió. La tramitació d’aquestes operacions es realitza directament a través de la majoria de les entitats bancàries

Data límit de sol·licituds:12/12/15

Més informació

Enisa Jóvenes emprendedores:

Objecte:  préstecs participatius adreçats a empreses de recent constitució (vida no superior a 2 anys) creades per joves fins a 40 anys destinats a finançar les inversions necessàries del projecte en la seva fase inicial.

Data límit de sol·licituds: oberta tot l’any

Més informació

Enisa Emprendedores:

Objecte: préstecs participatius adreçats a empreses de recent constitució, promogudes per emprenedors, sense límits d’edat, destinats a finançar les inversions necessàries del projecte en la seva fase inicial

Data límit de sol·licituds:oberta tot l’any

Més informació

Enisa Competitividad:

Objecte: préstecs participatius adreçats a empreses rendibles enfocats al creixement mitjançant (1) la millora competitiva de sistemes productius i/o canvi de model productiu; (2) expansió mitjançant l’ampliació de la capacitat productiva, avenços tecnològics, augment de productes/serveis, diversificació de mercats...

Data límit de sol·licituds:oberta tot l’any

Més informació

Retos-Colaboración 2015

Objecte: préstecs tous adreçats a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes d'investigació Data límit de sol·licituds: 24-02-2015 Més informació:

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/22/pdfs/BOE-A-2015-529.pdf

]]>
<![CDATA[ Ajuts europeus ]]> Thu, 18 Jan 2018 00:00:00 +0100

Instrumento PYME H2020

Objecte: programa de finançament europeu adreçat a pimes amb negocis potencialment disruptius i amb un fort potencial de creixement. Està estructurat en tres fases en funció del grau de desenvolupament del projecte. Convocatòries obertes tot l’any.

Més informació

]]>
<![CDATA[ Ajuts i finançament catalans ]]> Thu, 18 Jan 2018 00:00:00 +0100

Un ajut directe de fins a 75.000 € per a start-ups tecnològiques que comencen.

S’hi poden presentar start-ups des de 3 mesos fins a 3 anys de vida.

Han de ser empreses emergents que tinguin la tecnologia com a factor diferencial.

L’ajut va especialment dirigit a start-ups en fase inicial que necessiten impuls a l’hora d’accedir a les primeres rondes de finançament privat.

S’atorga una quantitat mínima de 45.000 € i una màxima de 75.000 € per empresa.

L’import subvencionable és del 75%.

Es poden finançar totes les actuacions derivades de l’execució del pla d’empresa, des de l’administració i gestió de les operacions de l’empresa fins al desenvolupament i comercialització de productes i serveis.

Els beneficiaris de l’ajut podran destinar els diners a les despeses de personal, la inversió en materials i equipaments, el lloguer d’espais, la contractació de serveis legals, l’elaboració d’estratègies de comunicació o les llicències d’ús de software, entre d’altres.

1)      Cupons a la internacionalització

 

Els Cupons a la Internacionalització són ajuts a l’empresa que vol posar en marxa projectes d’iniciació a l’exportació.

Aquest programa d’ajuts està dirigit a empreses que encara no exportin o que exportin fins a un màxim del 15% de la seva facturació, és a dir, empreses amb poca experiència exportadora o que encara no han exportat mai.

Les entitats empresarials, Agents de Suport a la Internacionalització, a qui l’empresa pot contractar els serveis són proveïdors acreditats per ACCIÓ, amb experiència i professionalitat contrastades en la categoria d’"Entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització" i "Entitats de formació".

Accedeix a la llista d’entitats.

El cost subvencionable màxim per empresa/any és de 5.000 euros i l'ajut d’ACCIÓ és del 80% de l'import. Les empreses poden demanar més d’un cupó.

Període de sol·licituds: fins al 30 de novembre de 2017, o fins a exhaurir la dotació pressupostària del programa.

 

2)      Cupons a la innovació

Un cupó a la innovació és un descompte econòmic directe, que podràs bescanviar amb un proveïdor acreditat per ACCIÓ. Els cupons t'ajuden a innovar en els teus productes i/o processos alhora que estableixes col·laboracions estratègiques.

Què n’obtens?

Accés ràpid, àgil i flexible a serveis d’innovació, mitjançant un descompte directe en la factura del teu proveïdor.

Tipologies de cupons

Tria el cupó que millor s’adapti a les teves necessitats:

·         Cupons d’innovació. Destinats a empreses d’entre 5 i 100 treballadors per a dissenyar nous productes o a millorar la gestió de la innovació.

·         Cupons de tecnologia. Destinats a empreses d’entre 5 i 100 treballadors per a contractar serveis tecnològics.

·         Cupons d’ecoinnovació. Destinats a empreses d’entre 5 i 100 treballadors per a contractar desenvolupaments d’ecoinnovació, entenent-la com aquella innovació que contribueixi al desenvolupament sostenible, reduint l’impacte medi ambiental i optimitzant l’ús dels recursos i que permeti generar nous productes, processos i/o models de negoci que evitin el deteriorament del medi ambient.

Termini

Fins al 16 de novembre del 2017, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

Més informació i inscripcions

3)      Nuclis, ajuts R+D empresarial

Els Nuclis d’R+D empresarial, són ajuts que ofereix ACCIÓ dirigits a les empreses catalanes que vulguin desenvolupar nous productes o serveis tecnològics d’alt risc i que responguin a les necessitats del mercat.

La convocatòria presenta dues modalitats, en funció del tipus de projecte que la teva empresa estigui portant a terme: Nuclis d’R+D empresarial localso Nuclis d’R+D empresarial internacionals.

Els nuclis internacionals són ajuts per desenvolupar projectes d’R+D d’alt impacte al territori i amb abast internacional, en col·laboració entre empreses de Catalunya i entitats internacionals.

Els nuclis locals són ajuts per a projectes de recerca i desenvolupament d’empreses catalanes amb socis de Catalunya. Depenent del grau d’implicació d’aquests socis, existeixen dues tipologies de Nuclis Locals:

·         Individuals: una empresa beneficiària amb un projecte d’R+D amb alt impacte.

·         Col·laboratius: un consorci amb un de mínim dues empreses catalanes, sempre i quan la participació d’una d’elles no superi el 70% del pes total del projecte.

 

Característiques dels projectes

·         Pressupost des de 150.000 € fins a 500.000 €

·         Import de subvenció, a fons perdut, d’entre 125.000 € i 300.000 €

·         2 anys de termini màxim per desenvolupar el projecte

·         30 milions d’euros de pressupost del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020

 

Requisits generals per sol·licitar l’ajut

·         Ha de tractar-se d’una actuació d’R+D innovadora.

·         El projecte s'ha de dur a terme a Catalunya.

·         Els projectes poden realitzar-se de forma individual o col·laborativa, mitjançant un conjunt d’empreses regulades per un acord d’agrupació.

 

4)      ICF Eurocrèdit

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.

Condicions financeres

Préstecs a curt termini

Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.

Termini: de 2 a 5 anys, amb fins 1 any de carència inclòs.

Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.

Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

 

Préstecs a llarg termini

Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.

Termini: de 2 a 15 anys, amb fins 2 anys de carència inclosos.

Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.

Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

5)      Línia de préstecs participatius de co-inversió entre start-ups i empreses.

Tan si ets una start-up innovadora com una empresa que treballa en dinàmiques d’innovació oberta amb voluntat i capacitat d’invertir, aquesta línia de finançament és per a tu.

Amb aquesta eina, les start-ups obtenen recursos per desenvolupar el seu model de negoci i, al mateix temps, la companyia inversora pot innovar de manera disruptiva a través de l’empresa emergent.

La línia de finançament és mitjançant préstecs participatius atorgats per l'IFEM (ICF), i compten amb un ajut en forma de garantia per part del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat. L’import del préstec pot ser d’entre 50.000 euros i 200.000 euros, i va destinat a les start-ups que rebin una inversió del mateix import per part d’una empresa consolidada.

Inscripcions fins el 27 de desembre del 2019.

Més informació

 

6)      Innova Global: finançament per al creixement de la teva empresa

Nova línia d’inversió INNOVA GLOBAL d’AVANÇSA i ACCIÓ, per fomentar iniciatives d’innovació empresarial amb un alt potencial de creixement per a Catalunya i vocació internacional. La línia Innova Global presenta dues modalitats: Small Capital i Growth Capital.

 

a)      Small Capital

La línia Innova Global: Small Capital ofereix suport financer d’entre 300.000 € i 2.000.000 € a empreses joves amb més de 3 anys de vida, per desenvolupar el seu pla estratègic. L’objectiu és impulsar projectes amb productes o serveis diferenciats dels que ja estan disponibles al mercat, que abordin nous nínxols de mercat i generin ocupació qualificada per a Catalunya.

Aquestes són les característiques de la línia Innova Global: Small Capital:

-          Import d’Inversió: entre 300.000 € i 2.000.000 €.

-          Termini:

o    Capital: horitzó temporal fins a 5 anys.

o    Préstec participatiu: amortització 3 - 5 anys.

-          Desinversió prevista en el pacte de socis.

-          Presència en el Consell d'Administració.

Contacta amb Avançsa, (telèfon 93 238 64 87) per determinar la documentació a presentar i els passos a seguir.

b)      Innova Global: Growth Capital

La línia Innova Global: Growth Capital ofereix suport financer d’entre 2.000.000 € i 8.000.000 € a empreses en fase de creixement (orgànic i inorgànic), i d’internacionalització.

El suport financer ha de permetre que les empreses duguin a terme actuacions com accelerar el desenvolupament de productes, aconseguir un creixement orgànic i inorgànic, integrar-se amb altres empreses o negocis, portar a terme un relleu accionarial, implantar companyies estrangeres amb necessitat de socis locals o l’adquisició per part de l’equip directiu de les empreses (MBO o MBI).

Les característiques de la línia Innova Global: Growth Capital són:

·         Import d’Inversió: entre 2.000.000 € i 8.000.000 €.

·         Termini:

o    Capital: horitzó temporal fins a 8 anys.

o    Préstec participatiu: amortització 5 - 8 anys.

·         Desinversió prevista en el pacte de soci.

·         Presència en el Consell d'Administració.

Contacta amb Avançsa, (telèfon 93 238 64 87) per determinar la documentació a presentar i els passos a seguir.

 

 

]]>
<![CDATA[ Un projecte d'investigació aborda la relació entre la imatge del cos de nens i nenes i el que projecten els mitjans de ]]> Thu, 18 Jan 2018 00:00:00 +0100

La professora del Grau en Mitjans Audiovisuals Maddalena Fedele és una de les investigadores que participa en el projecte de recerca «Representación mediática de la imagen corporal (no) saludable. Desarrollo de una herramienta de prevención en niños y niñas de 6 a 9 años: "Mi cuerpo me gusta"», finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competivitat.

L’objectiu del projecte és dissenyar una eina d’educació mediàtica que orienti la població infantil sobre la imatge corporal en en els mitjans de comunicació, sobretot pel que fa a la publicitat.

En aquesta línia, es busca donar visibilitat a la problemàtica i sensibilitzar els diferents públics sobre la influència de la publicitat en la construcció d'una imatge del cos que, en ocasions, no és saludable, i pot derivar en malalties greus com els trastorns alimentaris.

El grup vol generar un debat entre professionals de la comunicació, l'educació, la salut, organitzacions del tercer sector i totes aquelles persones vinculades amb el tema.

Acte públic el 6 de febrer
Per iniciar el debat, el proper 6 de febrer s’organitza un acte públic sota el títol “Mi cuerpo, ¿me gusta?”, al campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra. L’acte és obert a estudiants, investigadors, professionals dels mitjans i de la salut, i a tota persona interessada en la problemàtica. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer aquí.
 

]]>
<![CDATA[ El TecnoCampus completa la oferta de posgrados este enero con cuatro cursos nuevos ]]> Fri, 12 Jan 2018 00:00:00 +0100

Cerca de sesenta estudiantes inician los estudios de posgrado este mes en el TecnoCampus en los ámbitos de la tecnología, la empresa y la salud. En concreto, son cuatro las formaciones que empiezan en enero y que se suman a la oferta de másteres y posgrados de este curso 2017-2018.

En el ámbito de empresa, el martes 9 de enero arrancó la segunda edición del Posgrado en Contabilidad Financiera, enfocado a trabajar la normativa contable tanto en el ámbito nacional como internacional. Esta semana también han iniciado las clases los estudiantes del Posgrado en Guión y dirección de Actores, una formación impulsada por la Escuela Superior Politècnica con la colaboración de empresas y productoras del territorio. Dentro del ámbito de la salud, ha empezado el Posgrado en Atención a la Persona en el Proceso Quirúrgico, dirigido a graduados en enfermería interesados a profundizar en la gestión y la seguridad del paciente en el ámbito quirúrgico y que este año cuento con 24 participantes. La próxima semana se presentará el último programa, el Posgrado en Especialización en el Paciente con Herida de Cicatrización Compleja, centrado a profundizar en el conocimiento de las heridas de difícil cicatrización y en la gestión y las curas de este problema de salud.

La oferta de posgrados se enmarca dentro de la apuesta del TecnoCampus para dar continuidad a la formación de los graduados y responder a las nuevas necesidades de formación de los profesionales que trabajan en los ámbitos de conocimiento de los tres centros universitarios.

]]>
<![CDATA[ La multinacional HARTMANN i el TecnoCampus reforcen els vincles de col·laboració en l’àmbit de la docència universitària ]]> Fri, 12 Jan 2018 00:00:00 +0100

L’alcalde de Mataró i president de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, David Bote, i el director general de HARTMANN España, Jordi Guinovart, han signat avui dos convenis de col·laboració a la seu que té la companyia al polígon Pla d’en Boet de Mataró, des d’on es produeixen productes sanitaris –com les populars Tiritas- per a tot el món.

Dels dos convenis firmats, el primer implica que HARTMANN aportarà productes sanitaris per a l’activitat regular docent de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus per valor de 7.200 euros aquest curs 2017-2018. L’altre acord s’estableix amb aquest centre i amb l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus, i implica la realització de pràctiques dels estudiants a l’empresa i el suport en treballs de final de grau.

L’alcalde, David Bote, ha remarcat la importància que una empresa important de la ciutat s’impliqui en el projecte universitari de la ciutat, mentre que, per part de HARTMANN, Jordi Guinovart ha apuntat que la voluntat de l’empresa és reforçar la presència a Mataró els propers anys amb nous projectes, entre els quals ha destacat els que pot engegar conjuntament amb el TecnoCampus.

]]>
<![CDATA[ Apunta't a la jornada "Les quatre fases d'acceleració de la start-up" ]]> Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0100

El proper dilluns 22 de gener, ACCIÓ i TecnoCampus et conviden a una sessió per descobrir les quatre fases de creixement d’una start-up, aprendre a accelerar una start-up evitant errors i prioritzant els esforços allà on realment és necessari.

El 70% de les start-ups tanquen abans del setè any perquè no han fet bé alguna de les quatre fites bàsiques que han d’assolir cap a l’èxit. La ruta a l’èxit passa per aplicar bé aquestes quatre etapes: tracció, màrqueting i vendes, sistematització i equip.


Data: 22/01/2018
Hora: De 10h a 14h
Lloc: TecnoCampus. Sala Burriac (planta baixa edifici TCM2). Av. d’Ernest Lluch, 32 (Mataró)

Programa:
10.00h - Benvinguda:
Emma Feriche, directora de l’Àrea d’Empresa i Emprenedoria del TecnoCampus.
Cristina Fabián, delegada d’ACCIÓ a l’Alt Penedès, el Garraf i el Maresme.
10.10h - Startup Rut4: les quatre fases d'acceleració de la start-up
Sergi Mora, coordinador Start-up Catalonia d’ACCIÓ.
14.00h - Fi de l’acte.

]]>
<![CDATA[ El TecnoCampus, el Ayuntamiento y Som Mobilitat desafían los jóvenes para innovar en el ámbito de la movilidad sostenible ]]> Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0100

El TecnoCampus, el Ayuntamiento de Mataró y la cooperativa Somos Movilidad organizan por segundo año una “hackathon” centrada en la movilidad sostenible, que se celebrará los próximos 2, 3 y 4 de febrero. La iniciativa nace con la voluntad de generar propuestas innovadoras para la ciudad de Mataró que aborden los retos estratégicos que plantea la movilidad sostenible, desde el ámbito de la economía colaborativa y el fomento del bien común.

Una “hackathon” es un evento creativo y formativo donde se reúnen estudiantes de diferentes ámbitos de conocimiento para abordar, conjuntamente y organizados en equipos multidisciplinarios, un reto planteado por la organización. Estas soluciones pueden ser diversas, pero siempre están relacionadas con el sector tecnológico. En el caso de la Som Hackathonla propuesta ganadora se llevará un premio de 2.000 euros y habrá dos accèssits de 500 euros para el segundo y tercer proyecto. La inscripción es gratuita y se puede hacer de manera individual o por equipos.

La iniciativa reunirá en el TecnoCampus estudiantes de universidades de todo Catalunya, de segundo de bachillerato científico-tecnológico y de ciclos formativos de grado superior. Desarrollar aplicaciones multiplataforma, aplicaciones web o administrar sistemas informáticos en red son algunas de las funciones que harán falta para resolver el reto que planteará la organización.

La Som Hackathon es una actividad que se enmarca dentro del campus emprendedor del TecnoCampus, uno de los tres pilares del modelo educativo. En la edición del año pasado participaron unos cincuenta estudiantes y unos quince mentores provenientes de diferentes ramas de conocimiento.

¿Quieres saber cómo fue la primera edición de la Som Hackathon? 

]]>
<![CDATA[ Conferencia inaugural del programa Méntor CSdM a cargo de Cristóbal Colón, fundador de La Fageda ]]> Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0100

El fundador y director de la cooperativa social La Fageda, Cristóbal Colón, hará la conferencia inaugural que dará el pistoletazo de salida al programa Méntor CSdM. Se trata de una iniciativa impulsada por el Consorcio Sanitario del Maresme, Eurecat y el TecnoCampus para fomentar el emprendimiento en innovación y salud. Bajo el título “¿Qué tienen en común locura y empresa?”, la ponencia tendrá lugar este jueves 11 de enero a las 19h en la Sala de Actas del Hospital de Mataró.

Cristóbal Colón es, junto con otros empresarios del territorio, uno de los mentores de este proyecto pionero en la comarca del Maresme que cuenta con la acreditación conjunta de varias universidades catalanas a través del Académico de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares. El programa Méntor CSdM, que se dirige a emprendedores y a profesionales sanitarios y de sectores afines, ofrece una formación interuniversitaria con elementos de emprendimiento, innovación y salud que permitirá convertir las ideas en proyectos reales de negocio. En esta primera conferencia, el psicólogo Colón explicará como el 1982 decidió crear junto con su mujer (Carme Jordà, también psicóloga) y un grupo de profesionales del ámbito de la salud la cooperativa La Fageda, que nació como una experiencia piloto para mirar de sacar los enfermos mentales de los hospitales psiquiátricos y del estado de marginación que sufrían.

En la actualidad, lo "proyecto Fageda" está constituido por la cooperativa y dos entidades de interés público: la Fundación de servicios asistenciales La Garrotxa y la Fundació Sentit. La primera de estas fundaciones gestiona las actividades asistenciales y el alojamiento de los trabajadores, mientras que la segunda se ocupa de prestar servicios a las otras sociedades y custodiar el patrimonio.

]]>
<![CDATA[ El grup SSIT presenta dues comunicacions al congrés de Música y Cultura Audiovisual MUCA ]]> Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0100

La cinquena edició del congrés Música y Cultura Audiovisual MUCA acollirà dues comunicacions presentades pel grup SSIT (So, Silenci, Imatge i Tecnologia) de l’Escola Superior Politècnica, basades en projectes de recerca que s’estan duent a terme i en col·laboració amb el grup MUSC de la UAB.

Les dues investigacions presentades al MUCA són “Patrones de interacción de los sonotipos con el contexto narrativo audiovisual”, realitzada pels professors Daniel Torras -a la imatge- i Santos Martínez i on s’analitza com s’ubiquen i com interactuen els sonotips en diferents espots publicitaris; i “Remastering Merriam, Rethinking the prism: Revisión y análisis de potencialidad del modelo analítico de Alan Merriam para el estudio de las playlists”, presentada per Jordi Roquer i Mauricio Rey, del SSIT, i Gala Solà, de la UAB, on es plantegen i es debaten uns models teòrics per desenvolupar l’anàlisi de les playlists com a instruments habituals de mediació de l’escolta musical contemporània. Els projectes de SSIT en els quals encaixen aquestes comunicacions són l’estudi de l’audiobranding i els sonotips, per a la primera, i el projecte ‘Nadius’ o d’anàlisi de l’escolta musical de les noves generacions, per a la segona.

El MUCA és un congrés de referència a nivell estatal i internacional per l’estudi de la música, el so i l’audiovisual i enguany es celebra del 15 al 17 de febrer a la ciutat de Múrcia.

]]>
<![CDATA[ El Documental del Mes denuncia la explotación laboral en las fábricas textiles de la India ]]> Mon, 08 Jan 2018 00:00:00 +0100

Miles de trabajadores exhaustos, interminables jornadas laborales de doce horas y una inmensa fábrica textil a Flotado, una ciudad industrial situada al noroeste del India. Es el retrato de la historia que explica Machines, la película que se proyectará a la sesión de El Documental del Mes de este miércoles 10 de enero a las 19.30 horas al Cafè del Mar en Mataró. El precio general de la entrada es de tres euros excepto para los estudiantes del TecnoCampus, que sólo tendrán que pagar uno.

Machines es la primera película del cineasta Rahul Jain, nacido en Nueva Delhi, criado al Himalàia y educado en Estados Unidos. Una mirada dura, y a la vez de una sensibilidad extraordinaria, a la explotación de los trabajadores en las fábricas de los países en vías de desarrollo, que interpela directamente al espectador y le hace replantearse si las dinámicas productivas del mundo en que vivimos son las más idóneas.

Se trata de una coproducción del 2016 entre India, Alemania y Finlandia donde la cámara viaja por los pasillos de este submundo invisible, donde humanos y máquinas son considerados prácticamente lo mismo. Uno de los elementos que da valor añadido al documental son las breves conversaciones que el director mantiene con los trabajadores. El documental Machines ha recibido el premio Amnistía Internacional Catalunya, DocsBarcelona (Catalunya, 2017), el premio especial del jurado en el Festival de Cine SunDance (Estados Unidos, 2017), Selección Oficial del IDFA (Países Bajos, 2016) y el premio “Human Values” y Premio del Jurado en el Thessaloniki International Film Festival (Grecia, 2016).

El film se proyecta dentro del ciclo El Documental del Mes, una iniciativa impulsada por la productora Clack y DocsBarcelona con la colaboración del Ateneu Cooperatiu del Maresme, el Ayuntamiento de Mataró, la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró y el TecnoCampus para fomentar el cine documental en el ámbito local.

]]>
<![CDATA[ Nota de pésame por la muerte del miembro del senado del TecnoCampus Antoni Subirà ]]> Mon, 08 Jan 2018 00:00:00 +0100

La presidencia, el patronato y el senado de la Fundación TecnoCampus Mataró-Maresme, así como la comunidad universitaria y empresarial del parque, expresan el pésame a familia y amigos por la muerte de Antoni Subirà, que fue miembro del senado del TecnoCampus del 2013 al 2017.

El senado es un órgano consultivo y de participación integrado por miembros elegidos entre los grupos de interés de la acción de gobierno de la Fundación: profesores y personal administrativo, estudiantes, empresarios y sociedad civil. Tiene por objetivo seguir y evaluar la acción de gobierno y velar por una gestión profesional e imparcial. Está regulado por unos estatutos y sus miembros son independientes del gobierno de la Fundación y escogidos en mandatos democráticos de cuatro años.

Antoni Subirà fue diputado en el Parlament de Catalunya, conseller de Industria y Energía y, posteriormente, de Industria, Comercio y Turismo.

En la fotografía, el exconsejero, el primero por la derecha, en la constitución del senado, el 29 de diciembre de 2013.

]]>
<![CDATA[ “Cuando viajamos también podemos cuidar el planeta y contribuir al progreso del territorio” ]]> Wed, 03 Jan 2018 00:00:00 +0100

La start-up Mundiology, ubicada en la incubadora del parque tecnológico del TecnoCampus, participó en una jornada organizada dentro del proyecto Links Up el mes pasado en ParcBit de Palma de Mallora. Se trata de un proyecto europeo que tiene como objetivo estimular el crecimiento y la competitividad de start-ups del sudoeste de Europa, generando así relaciones comerciales entre estas regiones.

Angie Toro y Micaela Dip, dos de les fundadoras de la empresa, explican en esta entrevista los detalles de la jornada y cómo desde Mundiology han reinventado la clásica agencia de viajes a las nuevas demandas del mercado.

Mundiology fue una de las cinco start-ups catalanas seleccionadas por ACCIÓ para participar como ponentes en la jornada Links up, impulsada des de la iniciativa Interreg Sudoe. ¿Cuál era el objetivo de vuestra presentación?
Como nueva start up tenemos el desafío de darnos a conocer en el mundo del turismo, que es altamente competitivo. Por un lado, nuestro objetivo era presentar el gran reto de impulsar una forma de viaje sostenible y ofrecer al mismo tiempo experiencias locales diferentes. Por el otro, desde Mundiology nos planteamos el reto añadido de ser una plataforma ecommerce con gran alcance a todos los viajeros y nuestro principal canal de venta es online.

La jornada se enmarcaba dentro del seminario internacional de turismo INTO 2017, dedicado este año a la inteligencia artificial aplicada al sector. ¿Qué destacaríais?
Fue una jornada muy productiva para conocer las tendencias futuras, ya que al ser una empresa de reciente creación es interesante ver lo que grandes compañías están implementando en el ámbito del turismo. Nos ayudó a entender como las herramientas de inteligencia artificial nos pueden servir para mejorar el servicio que damos al usuario y sobre todo, como podemos personalizarlo. en la personalización como principal objetivo para Mundiology. Por otro lado, hemos debatido sobre el papel principal que comienza a tener el usuario en el proceso del viaje, ya que actualmente es el consumidor quien crea la oferta.

Las agencias de viaje siempre se han considerado un ámbito de negocio bastante tradicional. ¿Cuál es el factor diferencial de Mundiology?
Creemos que el viaje es puramente humano y éste es el principal factor de cualquier experiencia. A diferencia de las agencias tradicionales, apostamos por el mundo digital para que las personas puedan hacer todas las gestiones del servicio de manera online. Automatizamos todo lo que tiene que ver con el proceso de compra, aunque sabemos que los viajeros desean y necesitan que haya una persona detrás al servicio para consulta, duda o inconveniente.

¿Cómo escogéis los colaboradores en los diferentes destinos?
Este es un punto muy importante para Mundiology, ya que es nuestro principal activo. Por tanto, seguimos rigurosamente una lista de criterios con los que identificamos nuestros viajes, a partir de esto buscamos partners nativos que coinciden con nuestros valores y filosofía. Sobre todo nos centramos en buscar actividades autóctonas, un paisaje natural alejado de las masas, un contacto real con la cultura y las costumbres locales y alojamientos de tipo sostenible. En ese sentido, el objetivo es potenciar el desarrollo de la comunidad local, fomentar en el viaje una conciencia de consumo responsable y sobre todo que la huella del viajero tenga un menor impacto pero sin renunciar a una experiencia de calidad.

¿El turismo sostenible es una tendencia en auge?
Naciones Unidas declaró el 2017 como el año del turismo sostenible, y desde Mundiology creemos que habrá un aumento este tipo de viajes ya que se ha convertido en una necesidad, en parte porque los recursos naturales se agotan. En ese sentido, tenemos que generar conciencia entre los viajeros si queremos seguir disfrutando de los bellos paisajes en el futuro. Es algo que todos los países y todos los que trabajamos en turismo debemos fomentar y desarrollar durante los próximos años. Nosotros estamos muy comprometidos con el cambio climático y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 porque creemos que viajando también podemos cuidar del planeta y aportar al progreso.

Mundiology está ubicado en el parque empresarial TecnoCampus desde el mes de julio. ¿Por qué decidisteis instalaros aquí?
Dos miembros del equipo somos exestudiantes de TecnoCampus y desde siempre hemos respirado este ambiente emprendedor en la universidad. Estar ubicados en Tecnocampus nos rodea de un ambiente totalmente creativo, de constante crecimiento y nos permite conectar tanto con los jóvenes como con empresarios con más trayectoria, y esto nos permite estar en una continua actualización del negocio y del progreso. Por un lado, estar dentro de un ecosistema tecnológico nos ofrece el intercambio ideal para seguir planteándonos desafíos y fomentando mejoras en el sector turístico. Por el otro, tener el soporte de TecnoCampus es un gran punto de acompañamiento para nosotros y sin dudas un gran punto de confianza y referencia para para nuestra red de usuarios y colaboradores.

¿Objetivos para el 2018?
Creemos que es importante estar actualizado constantemente y plantearse retos en el día a día para seguir avanzando. No obstante, uno de los principales objetivos para este año es lanzar una primera campaña fuerte de marketing online, teniendo en cuenta que el sector del turismo en España es muy estacional. También queremos dar los primeros pasos en el mercado latinoamericano.
 

  

]]>
<![CDATA[ El TecnoCampus y Foundingers Group ponen en marcha un programa de aceleración de start-ups de salud ]]> Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0100

La Fundación Tecnocampus y la empresa Foundingers Group ponen en marcha una aceleradora de empresas del ámbito de la salud, llamada Kenko. Acogerá proyectos de alto potencial de crecimiento en el sector de la salud, y se activará con el apoyo de la plataforma Telefónica Open Future. El plazo para la presentación de solicitudes para formar parte se abre el 27 de diciembre y acaba el 5 de febrero. En una primera fase, se dirige a start-ups con innovaciones digitales en el sector de la salud.

Los proyectos que formen parte de esta aceleradora recibirán un conjunto de servicios orientados a favorecer el crecimiento, maduración y desarrollo del modelo de negocio. Además, contarán con el apoyo del equipo promotores y de mentores, formación proporcionada por expertos externos, acceso directo a inversión y espacio de trabajo gratuito en una oficina del edificio dedicado a la salud TCM6 del TecnoCampus, que se amplía el próximo mes de febrero con nuevos espacios para empresas.

El objetivo para el TecnoCampus es detectar start-ups innovadoras en el sector de la salud que, una vez consolidadas, puedan establecerse en este nuevo edificio en régimen de alquiler. El programa estará enfocado a start-ups con un “mínimo producto viable” que cuenten con un equipo complementario y comprometido con el proyecto. Toda la información relativa en este nuevo programa está disponible en la web.

El acuerdo entre la Fundación TecnoCampus Mataró-Maresme, que gestiona el parque del mismo nombre, y Foundingers Group, permite poner en marcha este programa con la colaboración entre el sector público y el privado. La experiencia individual de los socios y colaboradores se traslada a un programa de aceleración de calidad, especializado y adaptado a las necesidades de las start-ups participantes. 

]]>
<![CDATA[ El pressupost de la Fundació TecnoCampus serà de 18,5 milions el 2018, i destinarà un milió a beques i ajuts a la matrícula ]]> Thu, 21 Dec 2017 00:00:00 +0100

El patronat de la Fundació TecnoCampus va aprovar ahir dimecres, en la darrera sessió de l’any, el pressupost per a l’any 2018, que se situa en 18,5 milions d’euros (el 2017 va ser de 17,1 milions). El pressupost aposta un cop més per pujades moderades dels preus de les taxes universitàries, d’un 1,5%, d’acord amb les previsions d’inflació. El patronat celebrat ahir va ser el primer presidit per l’alcalde de Mataró, David Bote, des que va assumir la presidència de la Fundació després de la renúncia de Dolors Guillén.

El pressupost preveu inversions en el marc del nou Pla Estratègic 2022 de la institució, que s’estructura en quatre grans àmbits. El 2016, amb la inauguració del nou edifici TCM6, es va fer la primera ampliació fora dels límits de l’edifici inaugurat el 2010. El 2017 es completa la inversió en aquest edifici (fins a un total de 2,5 milions d’euros), i s’hi habiliten espais per a acollir empreses, ja que els espais per a empreses actuals estan al 100% d’ocupació.

En la línia de reforçar l’estructura organitzativa de la Fundació, es preveu la contractació de vuit nous professors permanents (que s’afegiran als 71 actuals) i quatre treballadors del personal d’administració i serveis (fins a un total de 81). La plantilla es completa amb una nòmina de més de 100 professors associats que provenen del món professional.

El pressupost del 2018 contempla així mateix beques, ajudes i bonificacions de la matrícula per un total d’un milió d’euros, un 7% més que l’any passat.

Quant a la xifra d’estudiants matriculats, la previsió és consolidar el fort creixement dels darrers anys, amb un total de 3.338 estudiants de grau, als qual cal afegir aproximadament 200 estudiants de postgrau i màster (alguns del quals comencen aquest gener, i tenen la matrícula oberta).

Aportacions municipals per al préstec immobiliari
Pel que fa a les aportacions de l’Ajuntament de Mataró al projecte, es concentren un any més en la devolució dels préstec contrets per sufragar la construcció de la seu del TecnoCampus, inaugurat el 2010. Concretament, aquesta aportació serà de gairebé dos milions d’euros, similar a la del 2017.
 

]]>
<![CDATA[ Estudiantes de videojuegos quedan finalistas en categoría universitaria en el festival Fun&Serious ]]> Thu, 21 Dec 2017 00:00:00 +0100

Xavier Lleonart, Sergio Lindes, Kevin Garcia y Alison González, estudiantes de cuarto curso del Grado en Diseño y Producción de Videojuegos del TecnoCampus, han quedado finalistas dentro de la categoría de juego universitario en el festival Fun&Serious, que se celebró en el pasado viernes 7 diciembre en Bilbao.

Alison González, miembro del equipo, explica los detalles de este proyecto que nació en la asignatura Proyecto de Desarrollo del grado.

El juego que habéis creado se titula Wukong. ¿De qué tipo de juego se trata?
Es un juego de plataformas y acción en 3D donde el jugador, que se denomina Wukong (el Dios Mico), tiene que superar una serie de retos en los diferentes niveles y derrotar los enemigos que se encuentra por el camino. La verdad es que estamos muy satisfechos con el juego final y además hemos aprendido la importancia de desarrollar un proyecto pequeño, pero con unos estándares de calidad muy altos.

¿Cuál ha sido lo principal desafío?
El reto más grande fue crear por primera vez un videojuego completamente en 3D, ya que hasta el momento sólo habíamos estado trabajando en 2D. Por otro lado, el hecho de tener sólo diez semanas para desarrollar el juego y que el equipo fuera reducido fueron dos aspectos más técnicos que también incrementaron la dificultad del proceso y generaron nuevos retos.

¿Por qué decidisteis presentaros al festival Fun&Serious?
Uno de los motivos fue porque queríamos ver hasta donde éramos capaces de llegar con Wukong, un juego que hemos desarrollado desde la asignatura de tercer curso Proyecto de Desarrollo. También nos hacía ilusión poder vivir la experiencia de competir con otras universidades a nivel nacional.

¿Qué contenidos y habilidades aprendidos en el aula os han servido para sacar adelante el proyecto?
Prácticamente todo lo que hemos aprendido nos ha servido directamente o indirectamente para desarrollar el juego. Aún así, esta asignatura es una de las claves del éxito porque es un momento donde se tienen que aplicar todos los conocimientos adquiridos para crear un juego desde cero, y hacerlo en grupo. En este sentido, te tienes que enfrentar a retos como plazos de entregas muy ajustados, problemas técnicos o gestionar la comunicación entre los miembros del equipo, entre otros.

¿Consideras que desde el grado os preparan para afrontar el mundo laboral?
¡Y tanto! Gracias al profesorado y a todo lo que hemos aprendido durante el grado hemos podido desarrollar Wukong y hemos tenido la oportunidad de participar en el festival Fun&Serious. En este sentido, el grado nos da una base sólida de conocimiento técnico sobre las principales áreas de desarrollo de videojuegos, pero luego es muy importante el trabajo personal que hace cada uno fuera del aula. 

]]>
<![CDATA[ El professor Daniel Torras publica un article sobre com s’escolta música avui en dia ]]> Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0100

El professor del Grau en Mitjans Audiovisuals Daniel Torras ha publicat a la revista científica indexada Análisi. Quaderns de Comunicació i Cultura l’article “Nova escolta a la xarxa? Hàbits universitaris de consum musical i navegació” on es descriu la modalitat que té la generació actual d’accedir i consumir continguts musicals.

L’article sorgeix a partir del projecte ‘Nadius’ impulsat pel grup SSIT i que pretén dibuixar els hàbits de percepció i consum de material sonor, també música, en el segle XXI i amb la incidència de les noves tecnologies. En aquest treball es descriu estadísticament què s’escolta, com, des d’on i amb quins instruments o eines.

]]>
<![CDATA[ La Caminada per La Marató de TV3 reuneix 420 participants ]]> Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0100

Un total de 420 persones, entre estudiants, treballadors del parc i altres ciutadans, van participar ahir diumenge en la Caminada per La Marató de TV3, dedicada enguany a les malalties infeccioses. La recptació va ser de 4.231 euros, que es destinaran íntegrament a la Fundació La Marató de TV3, que destina tots els seus recursos a la investigació. 

La caminada va tenir dos recorreguts de cinc i deu quilòmetres, que van tenir com a punt de sortida i arribada l'edifici TecnoCampus. Un cop a la plaça del TecnoCampus, es va fer una sessió d’estiraments i una flashmoob.
Els voluntaris de les comissions de campus saludable i cultur, formades per estudiants i treballadors del TecnoCampus, van fer possible aquesta iniciativa, coordinada per la Unitat d'Atenció a la Comunitat Universitària.

]]>
<![CDATA[ Un nou programa fomentarà l'emprenedoria en l'àmbit de la salut ]]> Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0100

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), Eurecat i el TecnoCampus van anunciar ahir que posen en marxa el MÉNTOR CSdM, Mentoring in Health Innovations, una iniciativa pionera a la comarca del Maresme que compta amb l’acreditació conjunta de diverses universitats catalanes a través de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Aquest programa d’acompanyament a l’emprenedoria en innovació i salut s’adreça a emprenedors i, també, a professionals sanitaris i de sectors afins, com el tecnològic, el farmacèutic, el material sanitari, la nutrició, etc.

Ramon Cunillera, gerent del CSdM; Jaume Teodoro, director general del Tecnocampus; i Miquel Rey, director general de negoci d’Eurecat van presidir ahir l’acte de presentació del programa a l’Hospital de Mataró. Javier Creus, fundador d’Idees for Change i considerat com un dels estrategues i pensadors més innovadors sobre l’economia col·laborativa, els models de negoci oberts i la societat en xarxa, va impartir la conferència inaugural, “Innovació d’impacte en salut: més allà de les vies tradicionals”.

MÉNTOR CSdM és una formació interuniveristària amb elements bàsics d’emprenedoria, innovació i salut que permetrà convertir les idees en projectes reals de negoci. Permetrà contrastar i enriquir les idees dels emprenedors amb l’expertesa del claustre acadèmic i la resta de participants però, sobretot, amb el suport i l’assessorament personalitzat de mentors de renom, com Cristòbal Colón, president de la cooperativa La Fageda, o Pau Vidal, director i fundador de l’aplicació Mind The App.

Un valor important d’aquesta iniciativa recau en les oportunitats de networking que generarà la interacció directa amb professionals de la salut i altres sector empresarials, juntament amb l'expertesa en innovació que aporten Eurecat i el TecnoCampus Mataró-Maresme en el camp de l'emprenedoria.

De la idea a l’èxit empresarial. El programa es desenvoluparà a les instal·lacions de CSdM i està reconegut amb 6,5 crèdits per la Universitat de Girona, la Universitat de LLeida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Internacional de Catalunya. 

]]>
<![CDATA[ Presenten al TecnoCampus l'estudi sobre l'ús de les TIC en l'atenció sanitària ]]> Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0100

La Fundació TIC Salut Social, que té la seu al TecnoCampus, a l'edifici TCM3, ha presentat aquest matí el Mapa de Tendències en TIC, Salut i Social. Es tracta d'un treball anual que s'elabora des de fa onze anys, i que constitueix una anàlisi de com, any rere any, el sistema sanitari ha anat incorporant noves eines al servei del ciutadà, com l'historial mèdic compartit o la carpeta de salut.

Durant la inauguració de la jornada, l'alcalde de Mataró, David Bote, ha destacat la importància que té la presència de la Fundació TIC Salut Social al TecnoCampus, ja que un dels àmbit en els quals s'està especialitzant el parc és justament la salut. "El 2018 inaugurem els nous espais per a empreses en l'edifici TecnoCampus Salut, que vam inaugurar com a edifici universitari el 2016", ha apuntat Bote, que també ha fet una crida a un ús inclusiu, que no deixi ningú al marge, de les tecnologies aplicades a l'atenció sanitària.

]]>
<![CDATA[ El profesor Josep Maria Raya analiza el aumento del precio del alquiler en Cadena SER ]]> Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

Josep Maria Raya, profesor de la Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa participó en el programa Hoy por Hoy de Cadena SER el pasado 7 de diciembre para hablar en calidad de experto sobre el aumento del precio del alquiler de las viviendas en España.

Actualmente, vivir de alquiler en España es un 10% más caro que hace un año. Los precios del alquiler incrementan y lo hacen influenciados por el crecimiento de los pisos turísticos, sobre todo muy presentes en las grandes ciudades. En este sentido, Raya apuntó que en España el problema es que hay muy poca oferta de pisos de alquiler, ya que la tendencia de la demanda es similar a la de estándares europeos, que oscila entre un 30% y un 35%. “Tendríamos que tener más oferta de pisos de alquiler, especialmente una oferta pública, ya que la mayoría de grandes ciudades tienen una oferta de un 3%, mientras que a la mayoría de países europeos llega casi al 20%”, concluyó.

Puedes escuchar la intervención completa aquí, a partir del minuto seis.

]]>
<![CDATA[ Diada castellera dels Passerells, el dijous 14 ]]> Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100

Estàs saturat d'estudiar i necessites un descans? Un any més la colla castellera dels Passerells del TecnoCampus organitza la diada del tram d’hivern, que se celebrarà aquest dijous 14 de desembre de 16.00 h a 19.00 h a la plaça del TecnoCampus. Com cada any, la colla convida a tots els estudiants a assistir-hi i a compartir la jornada amb ells.

Tal com s’ha fet en altres edicions, s’ha convidat a colles castelleress universitàries del territori català perquè participin de la diada. En aquest sentit, cada colla farà tres rondes de castells i al final tindran lloc els pilars de sortida per culminar la jornada.

Quines són les colles castellers convidades d’aquest any?

 • Llunàtics de la Universitat Politècnica de Catalunya (Vilanova)
 • Penjats del Campus de Manresa (Manresa)
 • Xoriguers de la Universitat de Girona (Girona)
 • Pataquers de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)

Segueix tota l’actualitat dels Passerells a través del seu perfil de Twitter, Facebook i Instagram.
 

]]>
<![CDATA[ Els millors descomptes en vols i hotels del Club Avantatges ]]> Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100

Estàs pensant a fer una escapada durant les vacances de Nadal? Busques descomptes per regalar una nit d’hotel? Per ser estudiant del TecnoCamus, pots aconseguir fins a un 15% de descompte en vol més hotel a Expedia. Com? Només cal que estiguis registrat al Club Avantatges TecnoCampus. Si encara no n’ets membre, pots inscriure-t’hi aquí.

També hi trobaràs descomptes d’empreses com per exemple Booking.com, Barceló Hotel Group, Iberostar o eDreams. Consulta aquesta i altres ofertes al Club Avantatges TecnoCampus i gaudeix de descomptes exclusius de primeres marques com Adidas, Apple, LG, Philips o Calzedonia, entre d’altres.

Comença a gaudir d’un munt de descomptes gràcies al Club Avantatges TecnoCampus!
 

]]>
<![CDATA[ Todo lo que tienes saber si quieres ir a estudiar en el extranjero ]]> Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100

Se acaba el primer trimestre y dentro de unas semanas tendrás que decidir si el próximo curso quieres ir a estudiar unos meses en el extranjero. Los días 27, 28 y 29 de noviembre realizamos las sesiones informativas de movilidad internacional para los estudiantes de las tres escuelas que estáis interesados en viajar el próximo curos. Aún así, te recordamos todos los pasos que hay que seguir por si no te quedó bastante claro o no pudiste asistir a la sesión informativa:

1.Pide información

 • Asesoramiento individual o en grupo
  Desde la Oficina de Relaciones Internacionales del TecnoCampus (ubicada junto a la recepción del edificio TCM1) resolveremos tus dudas durante los meses de diciembre y enero. Nos puedes venir a visitar cada martes de 10h a 11h o enviarnos un correo electrónico a rrii@tecnocampus.cat especificando el nombre, apellidos, titulación, curso y horario de preferencia (mañana o tarde).
 • ¿Quieres estudiar en Australia, Estados Unidos o Canadá?
  El 29 de enero haremos una sesión informativa a las 12h en el aula 213 y a las 15h en el aula 100. Si quieres asistir, puedes hacer la inscripción aquí.
 • Feria de universidades
  Como novedad, el martes 16 de enero organizaremos una feria para que puedas informarte mejor de todas los posibles destinos donde puedes ir a hacer una estancia internacional como estudiante.

2.Consigue el certificado

 • Prueba de inglés
  ¿Sabías que el TecnoCampus te ofrece la posibilidad de acreditar el nivel de inglés a través de la Prueba Certificadora de Competencia Lingüística (PCCL)? La prueba está diseñada y administrada a través del programa de idiomas de la Universitat Pompeu Fabra. La prueba será el 19 de enero del 2018, puedes hacer la inscripción hasta el 15 de enero a las 10h aquí. Para cualquier duda, puedes enviar un correo a idiomes@upf.edu.

3.Envía la solicitud
Puedes enviar la solicitud para ir a estudiar en el extranjero el próximo curso del 5 al 11 de febrero del 2018 desde el eCampus. Además, puedes consultar las plazas disponibles para los estudiantes de cada escuela aquí.

Quiero tener más información sobre ir a estudiar en el extranjero 

]]>
<![CDATA[ Vols fer la prova per acreditar el nivell d’anglès? ]]> Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100

Tens el nivell d’anglès però et falta l’acreditació? Apunta’t a la Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL) d’anglès de la Universitat Pompeu Fabra. La prova serà el 19 de gener del 2018, pots fer la inscripció fins al 15 de gener a les 10h aquí. Per a qualsevol dubte, pots enviar un correu a idiomes@upf.edu.

]]>
<![CDATA[ ¿Tienes una idea de negocio? Te ayudamos a desarrollarla ]]> Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100

¿Quieres sacar adelante un proyecto empresarial pero no sabes por dónde empezar? ¡Esto significa que necesitas asesoramiento! Si tienes una idea emprendedora, te ayudamos a impulsarla desde la Preincubadora, un programa de localización y de acompañamiento de proyectos empresariales dirigido a todos los estudiantes del TecnoCampus.

¿Qué te ofrecemos?

 • Un espacio de trabajo en un entorno empresarial donde poder desarrollar el proyecto.
 • Acompañamiento personalizado con la posibilidad de hacer networking con otros emprendedores del parque tecnológico del TecnoCampus.

¿Cómo puedes acceder?

 • Tener un proyecto con un modelo de negocio planteado.
 • Presentar la instancia de solicitud de entrada con una descripción del proyecto.

Si quieres más información, puedes pedir cita con el Servicio de Emprendimiento Universitario para que te informen con más detalle sobre el programa a uniemprenedora@tecnocampus.cat.

]]>
<![CDATA[ L’Escola Superior de Ciències de la Salut es trasllada a l’edifici TCM6 ]]> Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100

Has notat alguna cosa estranya en els despatxos del professorat en els dos últims mesos? A mitjans de novembre l’Escola Superior de Ciències de la Salut es va traslladar a l’edifici TCM6, ja que és l’espai on es principalment es concentra tota l'activitat dels estudis en l’àmbit de la salut. Per això, a partir d’ara les professors i les secretàries de l’Escola Superior de Ciències e la Salut les trobaràs a la primera planta del TCM6.

L’edifici del TCM6 es va inaugurar l’octubre de l’any passat i disposava d’una planta baixa on hi ha aules i laboratoris. L’ampliació que va començar aquest estiu ocupa ara la planta superior de l’edifici amb dos objectius: d’una banda, habilitar espais per a despatxos del professorat, sales de reunions i seminaris de l’Escola Superior de Ciències de la Salut; de l’altra, guanyar espai per a ubicar-hi empreses. Són 600 m² quadrats en què treballaran els 18 professors permanents i els 40 associats d’aquesta escola, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra i una de les tres que conformen l’àrea universitària del parc.

Com arribar als despatxos del professorat de l'Escola Superior de Ciències de la Salut?

 

]]>
<![CDATA[ Vine a la caminada solidària amb La Marató de TV3 ]]> Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

No tens plans per al proper diumenge 17 de desembre? Participa a la caminada solidària que organitzem per col·laborar amb La Marató de TV3, dedicada aquest any a les malalties infeccioses. Pots fer la inscripció online fins al 15 de desembre i recollir la samarreta a la recepció de l’edifici TCM6. Vull saber més sobre les malalties infeccioses.

La caminada començarà a les 9h i el punt de sortida i d’arribada serà la plaça del TecnoCampus. Aquest any hi haurà dos recorreguts de 5 km i de 8 km, el primer dels serà accessible per fer-lo amb cadira de rodes i cotxets. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a La Marató de TV3, i el TecnoCampus assumeix el cost de d’inscripció de tots els estudiants que vulgueu participar-hi!

Actualment les malalties infeccioses són la causa d’1 de cada 3 morts al món i suposen un problema important de salut públic. A la Caminada al TecnoCampus de l’any passat vam aconseguir recaptar un total de 5.100 euros. Ens ajudes a superar aquesta xifra?

Inscriu-t'hi!
 

]]>
<![CDATA[ La renta básica, en debate este miércoles en una nueva sesión de "El Documental del Mes" ]]> Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

¿Trabajarías si te pagaran simplemente para existir? ¿Se conseguiría con la renta básica acabar, por ejemplo, con la hambre en el mundo? Estas son algunas de las cuestiones que que plantea el director austríaco Christian Tod al documental Renta Básica (Free Lunch Society), que se podrá ver mañana a las 19.30 h en la sala de actos del Café del Mar de Mataró.

La proyección se enmarca dentro del ciclo “El Documental del Mes”, impulsado por la productora Clack y DocsBarcelona con la colaboración del Ateneo Cooperativo del Maresme, el Ayuntamiento de Mataró, la Fundación Unión de Cooperadores de Mataró y el TecnoCampus con el objetivo de fomentar la exhibición de cine documental de calidad a nivel local. En esta ocasión, se proyectará un documental de este mismo 2017 elaborado por el economista Christian Tod en que se plantea la cuestión de la renta básica garantizada, es decir, si por el sólo hecho de existir todos los humanos ya tendríamos que percibir un dinero cada mes. Por otro lado, Renta Básica también plantea como las nuevas tecnologías, y en especial la robotización de diferentes puestos de trabajo, están transformando la relación que tenemos con el mundo laboral.

Cómo es habitual, cuando acabe la sesión tendrá lugar un debate alrededor de la temática que moderará Ismael Hernández, profesor de la Escuela Superior de Ciencias Sociales del TecnoCampus. El precio de entrada general es de 3 euros excepto para los estudiantes del TecnoCampus, que sólo tendrán que pagar uno.

Quiero más información sobre el documental

]]>
<![CDATA[ Prueba el nuevo servicio de orientación laboral ]]> Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

¿Sabes de qué quieres trabajar? ¿Quieres mejorar tu currículum? ¿Conoces tus puntos fuertes y los que tendrías que mejorar? ¿Quieres simular una entrevista de trabajo? Ofrecemos un nuevo servicio de orientación laboral para ayudarte a dar respuesta a todas estas preguntas sobre tu futuro profesional. Se trata de un servicio gratuito y abierto a todos los estudiantes de los tres centros universitarios del TecnoCampus que ha estrenado recientemente el Servicio de Carreras Profesionales.

¿Cómo funciona?
Las sesiones se desarrollan en formato entrevista individual, de máximo sesenta minutos. El día de la entrevista, te recomendamos que vengas con una propuesta de currículum vitae y de carta de presentación para empezar a trabajar. Podrás solicitar un máximo de tres encuentros por curso en el siguiente horario:

 • Lunes de 15.00 h a 19.00 h
 • Viernes de 10.00 h a 13.00 h

Aún así, tienes que saber que si tu disponibilidad no encaja con los horarios que te proponemos, buscaremos una alternativa para ti. Si quieres pedir cita, sólo tienes que enviar un correo a borsatalent@tecnocampus.cat explicando brevemente por qué estás interesado.

Por otro lado, si quieres que te resolvemos dudas más concretas sobre la investigación de prácticas o de trabajo, te podemos asesorar en una entrevista más breve durante el horario habitual del Servicio de Carreras Profesionales, que es de lunes a viernes de 12.00 h a 14.00 h.

¡Quiero pedir cita!

]]>
<![CDATA[ Unos sesenta estudiantes participan en el iFest, la cita para acercar la innovación tecnológica a los jóvenes ]]> Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100

Un total de 56 estudiantes de diferentes titulaciones del TecnoCampus participaron el pasado 30 de noviembre en el iFest, que reunió cerca de 6.000 jóvenes al Palu Sant Jordi de Barcelona. Bajo el lema ”The young leaders interaction fest”, la cita pretende convertirse en la gran fiesta de la tecnología, la ciencia y la innovación para estudiantes de bachillerato, ciclos de formación profesional, grados universitarios, másteres y doctorados.

Se trata la segunda edición de esta iniciativa que organiza Catalunya Emprèn y el Ayuntamiento de Barcelona con el objetivo de promover el espíritu emprendedor y la cultura empresarial en Catalunya. Antònia González, responsable del Servicio de Emprendimiento Universitario del TecnoCampus, apunta que se trata de una actividad muy enriquecedora para los estudiantes: “Pueden conocer de primera mano casos de éxito de jóvenes emprendedores, metodologías alternativas para aprender y maneras de crear soluciones innovadoras para dar respuesta a necesidades reales”.

Una de las actividades destacadas de la iFest de este año era la Dream Big Challenge League, un taller de innovación disruptiva para generar soluciones a retos empresariales donde los estudiantes competían por equipos, acompañados de docentes que colaboraban como mentores. Por parte del TecnoCampus, asistieron nuevo mentores con diferentes perfiles profesionales. “La función de los mentores era motivar los estudiantes y guiarlos a la hora de poner en práctica la Metodología Lombard”, señala Jaume Ávalos, mentor y técnico del Servicio de Emprendimiento Universitario. Se trata de una metodología creada por Imagine Creative Center que se basa en cuatro fases: la reflexión sobre el problema, la generación de propuestas de valor, el prototipatge y la comunicación. Este también fue el método de trabajo que se utilizó en la última edición del Weekend Challenge, celebrado el fin de semana del 2 y 3 de diciembre.

Adara Maza, estudiante participante, opina que se trata de una experiencia única y muy recomendable para a la gente a quien le guste los retos: “Fue muy interesante resolver por equipos problemas presentes en la sociedad con soluciones creativas y con muy poco tiempo de margen”, añade. Durante la jornada también se llevaron a cabo alrededor de quince ponencias cortas, una exposición visual para conocer las últimas tecnologías y un taller dedicado a profesores.

]]>
<![CDATA[ El professor Xavier Font col·labora amb un grup de recerca de l'Imperial College ]]> Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100

El professor de l'Escola Superior Politècnica Xavier Font, membre del grup de Recerca d’Indústria 4.0, ha fet una estada de dues setmanes amb el grup de recerca del departament d’Enginyeria Elèctrica i Electrònica de l’Imperial College de Londres. L’estada ha permès establir relacions entre ambdós grups i ha representat una bona col·laboració en l’àmbit de l’ús d’estratègies de Deep Learning per a la resolució de problemes de classificació i Big Data.

]]>
<![CDATA[ Acercar los universitarios a la realidad empresarial desde las aulas ]]> Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100

Los estudiantes de la asignatura Creación de Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica han desarrollado durante el primer trimestre nuevas empresas a partir de tres negocios existentes, Casa Llar, DirCom Marketing y Cooperating Volunteers. El pasado martes 5 de diciembre todos los equipos presentaron las propuestas a los directores de las tres empresas, que también ejercieron como miembros del tribunal de evaluación. En concreto, asistieron Joan Rubio, de Casa Hogar; Albert Molina, de Cooperating Volunteers; y Marcel Cierco, de DirCom Marketing.

La asignatura, impartida por la profesora Màrian Buil, está dirigida a los estudiantes de último curso de la Doble titulación en Turismo y Gestión del Ocio y Administración de Empresas y Gestión de la Innovación con el objetivo de conectar la universidad con el mundo de la empresa y acercar la realidad profesional a los estudiantes. El proyecto ganador de este año ha sido el presentado por las estudiantes Sara González, Mari Carmen González y Judith López, que han diseñado una propuesta donde se aplica la realidad virtual a proyectos de voluntariado. En este sentido, han creado videojuegos utilizando la realidad virtual y sesiones de scape room relacionadas con el ámbito del voluntariado. A modo de reconocimiento, las tres estudiantes se han clasificado como finalistas de la competición de proyectos emprendedores académicos para participar en el IntEntSem 2018, la cita europea de emprendimiento universitario que se celebra anualmente.

Los estudiantes han trabjado durante diez semanas en un plan de empresa dónde han aplicado las tendencias en emprendimiento explicadas previamente en el aula. “La experiencia ha sido enriquecedora tanto para los estudiantes, que han visto aplicados los contenidos de clase a casos reales, como para las empresas, que consideran muy interesantes las propuestas formuladas”, afirma Buil.

]]>
<![CDATA[ Apuntate a la caminata solidaria para colaborar con La Marató de TV3 ]]> Tue, 05 Dec 2017 00:00:00 +0100

El próximo domingo 17 de diciembre el TecnoCampus organiza una caminata solidaria para colaborar con La Marató de TV3, dedicada este año a las enfermedades infecciones. La caminata, apta para todas las edades, empezará a las 9h y el punto de salida y de llegada será la plaza del TecnoCampus. Este año habrá dos recorridos de 5 km y de 8 km, el primero de los dos será accesible para hacerlo con cochecitos y sillas de ruedas. La inscripción a la Caminata al TecnoCampus se puede hacer aquí.

El precio de la inscripción es de diez euros e incluye la camiseta y el almuerzo después de la caminata. El dinero recaudado se destinará íntegramente a La Marató de Tv3, y el TecnoCampus asume el coste de la inscripción de los trabajadores y estudiantes de los tres centros universitarios que quieran participar. La fecha límite para hacer la inscripción es el 15 de diciembre y se puede hacer de manera online o a través de los diferentes puntos de venta ubicados en Mataró. Además, el próximo sábado 9 de diciembre el equipo de voluntarios del TecnoCampus estará en plaza Santa Anna haciendo difusión de la caminata.

Esta es la tercera edición de esta caminata popular que promueve el TecnoCampus para colaborar con La Marató de TV3. El objetivo de este año es recaudar fondos económicos para la investigación de las enfermedades infecciosas, que actualmente son la causa de 1 de cada 3 muertes al mundo y suponen un problema importante de salud público. A la Caminata al TecnoCampus del año pasado, organizada junto con la asociación AGIM, se recaudaron un total de 5.100 euros, que se destinaron íntegramente al proyecto.

La Caminata al TecnoCampus es una actividad que se enmarca dentro de las acciones solidarias que impulsa el TecnoCampus como institución, y por eso este año toda la comunidad se ha implicado en un vídeo que invita la ciudadanía a participar:

¡Inscríbete! 

]]>
<![CDATA[ El Weekend Challenge reúne unos sesenta estudiantes alrededor del emprendimiento y la innovación ]]> Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

Este fin de semana se ha celebrado la quinta edición del Weekend Challenge, una iniciativa del TecnoCampus para fomentar el emprendimiento en la universidad y las sinergias entre los estudiantes de las diferentes titulaciones. Han participado cerca de sesenta estudiantes, que durante 48 horas trabajaron en un total de catorce ideas de negocio.

El proyecto ganador de este año ha sido “Fly me to the moon”, que plantea enviar las cenizas de un difunto al espacio como una alternativa a las ceremonias fúnebres actuales. Se trata de una propuesta disruptiva en el sector funerario creada por los estudiantes Marc Gaixas, Jorge Alejando Duarte, Sergi Jiménez y Juan Abel Ortiz. Gaixas explica que la idea es enviar las cenizas del difunto a través de un globo sonda que llega hasta los 40.000 metros de altura: “El reto de cara el futuro es asegurar la viabilidad legal y técnica del proyecto para poder hacer una prueba piloto”. El premio de esta edición para el equipo vencedor es participar a lo Imagine Express 2018, que se celebra en el marco del Mobile World Congress. Se trata de un programa de innovación para crear negocios alrededor del sector mobile que se desarrolla durante un viaje en tren de cuatro días Barcelona-París-Londres.

Durante el fin de semana los equipos compitieron para desarrollar la mejor idea de negocio a través de la metodología Lombard, desarrollada por Imagine Creative Center de Silicon Valley. “El objetivo es que vivan una experiencia de emprendimiento muy intensiva en sólo un fin de semana pero salgancon unos aprendizajes muy claros”, señala el CEO de Imagine, Xavier Verdaguer. En este sentido, se utilizó una metodología de cuatro fases basadas en la reflexión sobre el problema, la generación de propuestas de valor, el prototipatge y la comunicación. “Emprender es trabajar en equipo, tener una actitud positiva y utilizar un buen método para pasar de un reto a una solución que pueda salir adelante”, concluye.

El mentor como figura clave del proceso
Todos los grupos contaron con el apoyo de un equipo de mentores formado por profesionales, emprendedores del parque y profesores del TecnoCampus, que los guiaron y asesorar durante el proceso. “Vienen con mucha pasión por una idea y nosotros les ayudamos a ordenarlo todo y a trazar un plan de negocio que convierta esta idea genérica en un proyecto más aplicable en la realidad”, explica Isaac Mayolas, mentor y empresario del parque tecnológico del TecnoCampus.

El Weekend Challenge es una actividad que se enmarca dentro del campus emprendedor del TecnoCampus, un ecosistema óptimo donde los estudiantes pueden desarrollar sus proyectos emprendedores. Màrian Buil, mentora y profesora de la Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa, apunta que es clave que desde el ámbito académico se anime a los estudiantes a participar en este tipo de actividades, que complementan el trabajo realizado en el aula: “El Weekend Challenge nació como una actividad para que los estudiantes puedan experimentar la vida de los emprendedores, testejar y validar en un período corto de tiempo su idea y, sobre todo, hacerlo en equipo”.

Álbum de fotos del Weekend Challenge 2017 

Weekend Challenge 2017

]]>
<![CDATA[ Profesores del TecnoCampus colaboran en un libro sobre cómo iniciarse en el ámbito de la investigación ]]> Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

Cuatro profesores de la Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa del TecnoCampus han participado en la redacción del libro Cómo investigar, publicado por la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección (ACCID) el pasado mes de octubre. En concreto, han colaborado los profesores Roberto Dopeso, Josep Maria Raya, Dolors Celma y Esther Martínez, que han contribuido, respectivamente, en los capítulos sobre “Cuestionarios”, “Análisis de datos cuantitativos” y “Redacción de la investigación”.

El libro, que ofrece aportaciones de profesores de diferentes universidades del territorio catalán, pretende ofrecer un manual para ayudar a iniciarse en el ámbito de la investigación. En este sentido, se trata de una publicación especialmente pensada para los estudiantes de grado y de máster a la hora de desarrollar el trabajo final. En este sentido, el libro introduce conceptos y técnicas que se tienen que emplear a la hora de investigar, entre las que destacan la investigación de un marco teórico para la pregunta, la definición clara de los objetivos de investigación y la orientación adecuada hacia los objetivos que se quieren lograr.

La investigación es la actividad orientada a obtener nuevos conocimientos que ayuden a entender mejor el mundo que nos rodea y que permitan encontrar soluciones en problemas actuales. Se trata, pues, de una materia destacada tanto en el ámbito de I+D como en el académico y que por lo tanto, requiere el uso de una metodología adecuada.

]]>
<![CDATA[ Un debate plantea el modelo cooperativo como alternativa ]]> Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0100

El TecnoCampus acogió el viernes 24 de noviembre una mesa redonda de experiencias cooperativas con Maravillas Rojo, presidenta de Abacus; Ricardo Yébenes, cofundador de B-Swim; Joan Cavallé, director general de Caixa d'Enginyers; y Lis Brusa, responsable de Catalunya de Koiki. La actividad se enmarcaba dentro de la colaboración de la Cátedra de Economía Social del TecnoCampus con la 2a Semana de Economía Social y Solidaria, que se celebró del 21 al 25 de noviembre en Mataró.

Todos los ponentes coincidieron a señalar el modelo cooperativo como una alternativa de éxito. En este sentido, Maravillas Rojo destacó Abacus como un caso de cooperativa singular y como el “gran proyecto colectivo de Cataluña”. Abacus, que actualmente tiene más de un millón de socios consumidores, no sólo apuesta por la innovación tecnológica, sino que pone en valor la innovación social. “El reto es contribuir a la innovación social en un mercado agresivo y en un momento donde el sector del retail tiene nuevos retos, como convertir los puntos de venta en espacios de encuentro social”, añadió.

Ricardo Yébenes, por su parte, explicó cómo ha sido el proceso de creación de la cooperativa B-Swim, que potencia la natación como vía de mejora de la condición, física, psíquica y social de personas con discapacitado. La empresa recibió un reconocimiento a la innovación empresarial en la última edición de los premios Creatic, celebrados el pasado jueves 23 de noviembre. “Aprovechemos el boom de la economía social y solidaria para hacer cambios sólidos y perdurables en el tiempo”, concluyó. En esta línea, el presidente de Caixa d'Enginyers, Joan Cavallé, también mencionó la confianza como elemento fundamental para que el cooperativismo tenga éxito: “Uno de los elementos diferenciales de una cooperativa es que no hay conflicto entre propietarios y usuarios, porque estos son los mismos".

¿Cuál es la penetración de las TIC en la economía social?
El viernes 24 de noviembre también se presentaron los resultados de la investigación “Penetración de las TIC en la economía social”, un estudio financiado por la Fundación Caixa d'Enginyers y elaborado por la Cátedra de Economía Social de la Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa del TecnoCampus.
El estudio, que analiza la presencia en internet de las cooperativas de Catalunya en 2017, concluye que el porcentaje de presencia de las cooperativas en web y redes sociales es ligeramente más bajo que las pymes pero superior al de las microempresas. En este sentido, se apuntan los recursos y la formación como los dos aspectos principales para ayudar a mejorar la presencia online

]]>
<![CDATA[ El TecnoCampus, presente en el encuentro de la Conferencia Internacional de Entidades Alumni ]]> Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0100

Sandra Sánchez, responsable del Servicio de Carreras Profesionales y del programa Alumni del TecnoCampus, participó los días 15 y 16 de noviembre en la VIII Asamblea General de la Conferencia Internacional de Entidades Alumni (CIEA), en la que también se realizó una formación sobre comunicación creativa. El encuentro se celebró en la Universidad Politécnica de Valencia y reunió un total de 26 universidades de todo España.

Es la segunda vez que el TecnoCampus participa en esta asamblea después de que el curso 2016-2017 se incorporara como socio de la Conferencia Internacional de Entidades Alumni, una asociación que engloba diferentes redes alumni de universidades del territorio español. El objetivo de la entidad es poner en valor el programa Alumni y ofrecer a las universidades herramientas para mejorar los servicios que se ofrecen a los graduados. La próxima cita de la CIEA tendrá lugar en la Universidad de Salamanca el mes de marzo del 2018 coincidiendo con el 800 aniversario de la universidad.

]]>
<![CDATA[ Els reptes dels processos de transformació digital a les empreses, en clau de dona ]]> Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0100

El TecnoCampus va acollir el passat divendres 24 de novembre la III Jornada “Alimenta el teu negoci”, que va comptar amb una vuitantena d’assistents. Sota el títol “Dones i TIC”, la jornada d’enguany tenia per objectiu reflexionar sobre els processos de transformació digital a les empreses de la mà d’emprenedores i empresàries del territori. Es tracta de la tercera edició d’aquest acte que organitza l’associació Dona’t un impuls, que ofereix suport per enfortir i impulsar negocis liderats per a dones de la província de Barcelona.

Van presidir l’acte l’alcalde de Mataró i president del TecnoCampus, David Bote, i la presidenta de Dona’t un Impuls, Anna de Quirós. La ponènica inaugural va anar a càrrec d’Olga Blasco, consultora d’estratègia de negocis i serveis, que va centrar-se en el futur de la revolució digital i en els efectes de la quarta revolució industrial. En aquest sentit, Blasco va assenyalar que la intel·ligència artificial és una realitat que encara agafarà més força en els propers anys degut, sobretot, a l’augment d’informació, d’algoritmes i de la capacitat computacional: “Mai no havíem tingut tanta informació per donar-li a una màquina perquè aprengui, i que ho faci a través de l’aprenentatge automàtic i les xarxes neuronals”. “Estem avançant a una velocitat i una escala sense precedents, i això està produint disrupcions a tots els sectors”, va afegir.

En el transcurs de l’acte, també es van donar a conèixer diferents experiències tecnològiques i empreses liderades per dones que han reinventat el negoci a través de l’ús de la tecnologia. Aquest és el cas de Angie Toro i Micaela Dip, fundadores de Mundiology, start-up ubicada a la incubadora del parc tecnològic del TecnoCampus que ha sabut innovar el sector tradicional del viatge per adaptar-se a les noves demandes del mercat.
 

]]>
<![CDATA[ La Oficina de Relaciones Internacionales participa en Varsovia a una sesión formativa a nivel europeu ]]> Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0100

Yaiza Bueno, responsable de la Oficina de Relaciones Internacionales del TecnoCampus, viajó los días 15, 16 y 17 de noviembre a Varsovia (Polonia) para asistir a una formación organizada por la Asociación Europea para la Educación Internacional (EAIE, European Association for International Education), entidad de referencia para los profesionales de la enseñanza superior en Europa.

Bajo el título “How to manage an International office”, la sesión se centraba en cuáles son las principales funciones de las oficinas internacionales de las universidades y en cómo estas pueden mejorar los servicios que ofrecen. Las habilidades de liderazgo, las estrategias de internacionalización y la comunicación del servicio son algunos de los aspectos que se trabajaron durante la jornada, sobre todo a través de dinámicas grupales y de casos prácticos.

Este tipo de formaciones sirven, a la vez, para hacer networking y establecer nuevas colaboraciones en relación a los programas de movilidad. En este sentido, la presencia en esta actividad se enmarca dentro del compromiso del TecnoCampus hacia la internacionalización y la implicación en debates que se desarrollan en el ámbito europeo de enseñanza superior.

]]>
<![CDATA[ El professor Àlex Araujo participa en unes jornades sobre comunicació i espai universitari ]]> Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0100

La Asociación de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación va celebrar fa uns dies la “II Jornada de Formación y Empleo: el nuevo espacio universitario en comunicación. Los y las “tics” en los estudios de comunicación”. Les jornades van tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona, i van comptar amb una ponència del professor de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus Àlex Araujo, elaborada conjuntament amb Josep Lluís Micó, professor de FCRI Blanquerna.

 

]]>
<![CDATA[ Uttopy engega una campanya per ajudar nens prematurs ]]> Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0100

L’empresa Uttopy, segona classificada en els premis Reimagine Textile TecnoCampus, ha creat la col·lecció Born to be extraordinary per donar suport a la salut i la investigació mèdica en neonatologia. La col·lecció “està inspirada en l’esperit de superació de les persones que passen per aquestes situacions”, explica Inés Echevarría, fundadora d’Uttopy. L’empresa donarà a la causa un 15% de les ventes de la gamma de nens, adults i complements, i un 25% de la gamma de recent nascuts. "A través de les nostres peces de roba fem visible causes socials i impulsem l’activisme quotidià al treure-les al carrer i difondre els seus missatges. A més, estan fabricades de forma sostenible i respectuosa i donen a onegés que treballen per resoldre diferents causes, ajudant d’aquesta manera la solució d’aquestes”, explica la fundadora. “La moda es un fet molt present en les nostres vides i un referent en quant a transmetre imatge i valors”, afegeix.

Pots llegir la notícia sencera aquí

]]>
<![CDATA[ La Nit de la Cultura de Mataró premia Verkami ]]> Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0100

La plataforma de micromecenatge pionera a l’estat Verkami ha estat premiada, amb el guardó a la innovació i l’emprenedoria, a la primera edició de la Nit de la Cultura de Mataró, convocada per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Mataró. Verkami va néixer el 2010 a la Incubadora TecnoCampus, de la iniciativa d’un pare i dos fills: Joan, Adrià i Jonàs Sala. Mitjançant aquesta plataforma, s'han finançat més de 4.000 projectes culturals.

Més informació, aquí.

]]>
<![CDATA[ Epinium guanya el premi Creatic 2017 a la millor start-up per una innovadora eina d’anàlisi de l’e-commerce ]]> Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0100

El projecte Epinium, que impulsen els emprenedors Carlos Martínez i Miquel Ferrando, és la guanyadora de la dissetena edició dels 17ens premis Creatic, que atorguen el TecnoCampus i l’Ajuntament de Mataró. En la categoria a la milor idea empresarial, el reconeixement se’l va endur  el projecte Thumblock, presentat per Miquel Giménez,  que unes hores abans rebia a la Universitat Pompeu Fabra el premi UPF Emprèn.

Els guanyadors del primer premi Creatic, en la modalitat idea i start-up, s’enduen 5.000 euros respectivament, a més de l’estada bonificada durant un any al parc tecnològic TecnoCampus, on s’allotgen més de 120 empreses. L’entrega dels premis es va fer ahir en la Nit de l'Emprenedoria i la Innovació, que va reunir més de 200 persones al foyer del centre de congressos del TecnoCampus, i en què l’alcalde i president del TecnoCampus, David Bote, va destacar el lideratge del TecnoCampus en l’àmbit de l’emprenedoria.

Epinium és una plataforma d’anàlisi de l’e-commerce que facilita la presa de decisió a les marques mitjançant la intel·ligència artificial i el Big Data, ja que permet, a temps real, conèixer els gustos dels consumidors, adaptar-se a les seves necessitats, conèixer les tendències del mercat, analitzar el posicionament de la competència i monitoritzar les variacions de preu en els productes. La iniciativa ha rebut els darrers anys diversos reconeixements, com el premi UPF Emprèn 2016. Martínez es va graduar en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació a l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus i ha rebut l'assessorament dels serveis d'emprenedoria del TecnoCampus per posar en marxa el seu projecte. 

La resta de guanyadors dels premis Creatic són els següents:

·         Thumblock (Categoria idea, 1r premi). Cadenat intel·ligent per a motocicletes i ciclomotors, que incorpora un sistema de desbloqueig amb tecnologia biomètrica, per empremta dactilar, connexió al mòbil amb alerta instantània en cas de desbloqueig no desitjat, geolocalització i gestió d’empremtes.

·         Diari infantil Bitxos (Categoria idea, 2n premi). Diari digital en català amb una capçalera innovadora que acosta als més petits a la lectura informativa dels diaris mitjançant una família de reporters interactius mitjançant gifts animats. Una eina digital, responsive i interactiva d'ajut a la lectura i de creació d'opinions entre els més petits.

·         Global Player (Categoria idea, menció especial).  Plataforma digital que posa en contacte a jugadors de futbol amb clubs d'arreu a través dels seus entrenadors o scouts.

·         Supervision (Categoria start-up, 2n premi). Aplicació adreçada al públic infantil per controlar la distància a la qual s'utilitza un dispositiu mòbil i el temps d'exposició, aspectes molt importants per evitar malalties visuals com la miopia.

·        (Categoria start-up, 2n premi). Aplicació adreçada al públic infantil per controlar la distància a la qual s'utilitza un dispositiu mòbil i el temps d'exposició, aspectes molt importants per evitar malalties visuals com la miopia.Els Premis Creatic els organitzen la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme i l’Ajuntament de Mataró amb el patrocini del Programa Bstartup del Banc Sabadell i l’empresa Servicios Industriales Reunidos (Sirsa), a més de la col·laboració de diverses empreses i institucions. 

·         C.O.R.E (Categoria emprenedoria universitària). Presentat per John Enrique Correa. Ha desenvolupat una eina tecnològica per desminat humanitari i descontaminació del territoris afectats per conflictes bèl·lics.  

Reconeixements a l’RSO i a la innovació 

En el transcurs de la Nit de l’Emprenedoria i la Innovació celebrada ahir, l’Ajuntament de Mataró va fer un reconeixement a diverses empreses i entitats que han col·laborat de forma totalment desinteressada durant l’any 2017 amb el treball que el consistori realitza per facilitar que les persones que es troben en situació d’atur puguin apropar-se al món de l’empresa, contribuint així a una millor preparació d’aquestes persones per a la recerca de feina. 

També es van entregar, per primer cop, els reconeixements a la innovació empresarial, que van recaure en B-Swim, Som Mobilitat i Calce&Socks. Van ser escollides entre les candidates proposades per les associacions empresarials FAGEM, PIMEC, Cambra de Comerç, GENTIC, ASEGEMA i Barcelona Maresme Business Club.

]]>
<![CDATA[ Un estudiante del TecnoCampus gana el premio UPF Emprèn con un proyecto sobre tecnología biométrica ]]> Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0100

Thumblock”, el primer candado para motocicletas que funciona con la huella dactilar, ha ganado en la modalidad Idea la décima edición de los premios UPF Emprèn a la Iniciativa y a la Capacidad Empresarial, convocados por el Consejo Social de la Universidad Pompeu Fabra. El autor del proyecto es Miquel Giménez, estudiante de la Simultaneidad de Ingeniería Mecánica y Electrónica Industrial y Automática, que desarrolló el proyecto en un programa de emprendeduría impulsado desde el TecnoCampus.

Giménez recogió el premio, un cheque de 10.000 euros para financiar el proyecto, en un acto celebrado ayer al campus de la Ciutadella de la UPF. El acto lo presidieron Jaume Casals, rector de la UPF; Núria Basi, presidenta del Consejo Social de la Universidad, y Sònia Mulero, directora adjunta de la Fundación Banco Sabadell, entidad que colabora con la modalidad Idea.

El proyecto “Thumblock”, del que ya se ha creado un primer prototipo, consiste en un candado biométrico inteligente para motocicletas, que funciona con la huella dactilar para que sea más cómodo y seguro para el usuario. El otro proyecte finalista de la modalidad Idea ha sido C.O.R.E, liderado por John Enrique Correa, estudiando del Máster Universitario en Emprendendimiento e Innovación del TecnoCampus. Correa ha diseñado una herramienta mecànico-robótica que ofrece más seguridad en las tareas de neutralización de minas antipersones y de descontaminación de explosivos en áreas afectadas por conflictos bélicos.

A partir de ahora, el objetivo de ambos estudiantes es seguir trabajando en la viabilidad de sus respectivos proyectos para sacarlos al mercado. “Emprender es un proceso que se tiene que hacer sin prisa y con astucia”, señala Correa. En el caso de Giménez, su idea es acabar de perfilar el tema de las telecomunicaciones mediante el uso de la Internet of Things. “Al ser un producto de seguridad para motos, tengo que lanzarlo al mercado cuando tenga las máximas garantías que el candado funciona al cien por ciento”, concluye.

Este es el tercer año consecutivo que un estudiante del TecnoCampus gana el premio UPF Emprèn. En la edición 2017 de UPF Emprèn han participado un total de 29 propuestas (seis más que en la edición anterior), sumando las dos modalidades, cada una de las cuales ha contado con un jurado diferente, formado por personas de reconocido prestigio académico, social, empresarial. Desde el 2008, estos galardones buscan incentivar la cultura emprendedora entre los jóvenes estudiantes, graduados y posgraduados de la UPF y de centros del Grupo UPF, así como reforzar la relación entre la innovación universitaria y el tejido productivo.

]]>
<![CDATA[ La profesora Esther Mur asiste a una jornada sobre terapia acuática en la Universidad Rey Juan Carlos ]]> Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0100

Esther Mur, profesora de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud y actual coordinadora de la Doble titulación en Fisioterapia y CAFE, se desplazó hasta la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para participar en la I Jornada Nacional de actualización en Terapia Acuática. El acto, que se celebró el 28 de octubre, lo organizaba la Red Española de Terapia Acuática para mostrar los últimos avances que se están haciendo en este ámbito de conocimiento y para poner en común el trabajo que se lleva a cabo en diferentes puntos del estado.

En este sentido, se trataba de la primera jornada en base científica que reunía profesionales sanitarios de diferentes sectores que hacen uso de esta terapia en su día a día, como fisioterapeutas, logopedas o terapeutas ocupacionales, entre otros perfiles. El encuentro también contó con ocho conferencias sobre temáticas relacionadas con la terapia acuática, como por ejemplo sobre la normativa vigente que regula las unidades acuáticas, las bases científicas de la neurofisiología de la inmersión, el trabajo al medio acuático con pacientes pediátricos gravemente afectados o el tratamiento y prevención de lesiones de deportistas de alto rendimiento.

]]>
<![CDATA[ La professora Esther Cabrera obté la plaça de catedràtica de l'Escola Superior de Ciències de la Salut ]]> Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0100

La professora i directora de l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus, Esther Cabrera, ha guanyat la plaça de catedràtica d'aquest centre, adscrit a la Universitat Pompeu Fabra. El tribunal format pels  catedràtics Josep Eladi Baños, Fernando Garcia-Benavides i Marcos Faúndez va atorgar a la candidata la màxima puntuació. L’àmbit de coneixement de la ja catedràtica Esther Cabrera s'emmarca dins de l’envelliment, la cronicitat i les cures en salut, àmbits en què té uns dilatada experiència docent i de recerca.

Per la seva banda, Vicente Garnacho i Manuel Gomis han obtingut places de professor titular al mateix centre, en aquest cas en l’àrea del rendiment esportiu i l'activitat física.

]]>
<![CDATA[ L’alcalde visita les obres d’ampliació de l’edifici del TecnoCampus dedicat a salut ]]> Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0100

L’alcalde i president del TecnoCampus, David Bote, acompanyat de la vicepresidenta del TecnoCampus, Alícia Romero, i l'equip directiu del parc, ha visitat avui les obres d’ampliació de l’edifici TCM6, batejat com a TecnoCampus Salut, pel fet que s’hi concentra l’activitat del parc relacionat amb aquest àmbit d’activitat. L’edifici es va inaugurar l’octubre de l’any passat, amb una planta baixa on hi ha aules i laboratoris. L’ampliació, que va començar aquest estiu, ocupa ara la planta superior de l’edifici amb dos objectius. D’una banda, habilitar espais per a despatxos del professorat, sales de reunions i seminaris de l’Escola Superior de Ciències de la Salut. De l’altra, guanyar espai per a ubicar-hi empreses.

La primera part de l’ampliació ja està acabada, i el personal docent i investigador de l’Escola Superior de Ciències de la Salut ja ha ocupat aquesta setmana aquests nous espais. Són 600 metres quadrats en què treballaran els 18 professors permanents i els 40 associats d’aquesta escola, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra i una de les tres que conformen l’àrea universitària del parc.

La segona part de l’obra està encara en marxa, i permetrà que el parc tecnològic, és a dir, l’àrea d’empresa del TecnoCampus, guanyi espai per a l’allotjament empresarial. Cal tenir en compte que actualment hi ha llista d’espera d’empreses que es volen instal·lar al parc, i els 1.200 metres quadrats nous de l’edifici TecnoCampus Salut permetran satisfer aquesta demanda. La quantitat d’empreses que s’hi instal·laran a partir de febrer dependrà del l’espai que necessitin, però per ara ja hi ha confirmades set empreses i institucions vinculades a la salut que estan interessades a traslladar-s’hi. En aquest nou espai empresarial també s’ha previst que hi hagi una incubadora d’empreses de nova creació de l’àmbit de la salut, replicant el model que ha funcionat en el parc aquests darrers anys: espai per empreses de nova creació que, quan es consoliden, poden passar a ocupar locals d’allotjament on el preu del metre quadrat és superior.

La inversió en aquesta segona fase de l’edifici TecnoCampus Salut és de 640.000 euros, que se sumen als 1,4 milions invertits en la primera fase, inaugurada l’octubre del 2016.

 

]]>
<![CDATA[ El profesor Gonzalo Flores participa en tres actos sobre deporte y educación en Chile ]]> Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0100

Gonzalo Flores, profesor del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del TecnoCampus asistió del 13 al 17 de noviembre a varias jornadas en tres universidades de Chile. En concreto, participó en el “Conversatorio sobre Inmigración y Deporte”, en la Universidad de Los Lagos (Osorno); en el “IX Ciclo de Conferencias en Educación Física”, en la Universidad Católica de Temuco; y en el “VIII Seminario Internacional y III Congreso Nacional de Ciencias de la Actividad Física Física y el Deporte”, en la Universidad de San Sebastián (Concepción).

En relación al acto celebrado en la Universidad Católica de Temuco, que reunió profesionales, académicos y estudiantes para reflexionar sobre la educación física en la región, Flores hizo una conferencia titulada “Educación física intercultural: ¿Utopía o realidad?”. En la Universidad de San Sebatián, asistió como ponente de dos conferencias: “El futuro del aprendizaje cooperativo en las sesiones de educación física: ¿Qué piensa y qué sabe el futuro profesorado catalán?” y “Educación intercultural y educación física: ¿Un binomio compatible?”. En este sentido, ambas conferencias pretendían reflexionar sobre la temática del deporte y del perfil pedagógico del profesorado.

La participación de Flores en estas tres actividades también supone una oportunidad para la Escuela Superior de Ciencias de la Salud para crear vínculos académicos internacionales con varias universidades chilenas.

 

]]>
<![CDATA[ Els experts animen els “millennials” a conquerir el mercat emergent de les sèries televisives ]]> Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0100

La celebració, avui, del Dia Mundial de la Televisió a Catalunya ha reunit al TecnoCampus crítics televisius, actors, productors i professors universitaris per debatre sobre sèries des d’un doble punt de vista: el de la narrativa que hi ha darrera les sèries i el del model de negoci que generen. En format de programa televisiu, les dues taules rodones s’han combinat amb un rànquing de programes més vistos i una intervenció inicial de l’actor Marcos Franz, en Gerard a la sèrie Merlí. Franz  ha estat el primer a instar els assistents, majoritàriament estudiants del Grau en Mitjans Audiovisuals i per tant millenials, a llançar-se a ser part del moviment de les sèries. “Amb un simple telèfon mòbil podeu gravar, i si podeu gravar podeu convertir una idea en un projecte”, ha assegurat. L’actor ha apostat per borrar les fronteres entre el que ja ocupen un espai en aquest sector i els que encara no, perquè, ha dit, si alguna cosa manca són idees, creativitat, per nodrir un sector en auge. 

Aquesta idea de boom de les sèries ha sobrevolat les dues taules rodones. Eduard Cortés, director de Merlí, ha apuntat que “és impossible veure totes les sèries, com és impossible llegir tots els llibres que es publiquen”. Això ha dut, segons Jordi Carrión, crític televisiu i autor del llibre Teleshakespeare, a una “dispersió de les audiències en què en una mateixa casa, simultàniament, tres o quatre persones poden estar veient sèries diferents.” 

Jordi Balló, crític televisiu a La Vanguardia i professor a la Universitat Pompeu Fabra, ha remarcat la preminència de la sèrie com a gènere narratiu: “La peculiaritat de les sèries és que expliquen com cap altre producte el món que ens envolta”. Candela Antón, la Berta a Merlí, i Jordi Carrión han coincidit en un tret característic de les sèries: la multiplicitat de trames paral·leles i de personatges, que Carrión ha comparat amb la que trobem en les novel·les de Balzac. 

A la segona taula rodona s’ha incidit en el perill d’un monopoli que acabi substituint les diverses plataformes de distribució que hi ha actualment. I, de nou, s’ha remarcat la importància de la qualitat dels continguts, cosa que obre oportunitats als nous guionistes o directors. En aquest a taula hi ha han participat Víctor Sala, promotor de Serielizados Fest; Judith Clares, professora de Ciències de la Informació i la Comunicació a la UOC; Jordi Roure, ex-cap de Dramàtics de TV3 i actual productor executiu de la sèrie diària Com si fos ahir; i Joan Foguet, director de Comunicació i Relació amb les Entitats Adherides de La Xarxa de Comunicació Local. 

L’acte d’avui l’ha presentat Anna Llacher, professora del Grau de Mitjans Audiovisuals de Tecnocampus, i ha comptat com a moderadores de les taules rodones amb Maddalena Fedele, professora d’aquest mateix grau, i Aitana Montaner, del grup Lavínia, partner del Dia Mundial de la Televisió al TecnoCampus juntament amb el Clúster Audiovisual de Catalunya, l’Associació GrausTIC, Mataró Audiovisual, Clack i Serielizados. 

L’alcalde de Mataró i president del TecnoCampus, David Bote, ha destacat que la iniciativa del Dia Mundial de la Televisió respon a la voluntat del TecnoCampus de jugar un paper rellevant en el camp de la innovació i de l’audiovisual. Bote ha apuntat també a la responsabilitat de les sèries en la configuració de l’imaginari de la societat i, pel cantó negatiu, en la perpetuació de rols, en referència amb els que sovint s’adjudiquin a homes i dones.

Pel que fa al rànquing de productes televisius més vistos, l’han elaborat un comitè d’expertes format per professionals de diferents universitats catalanes: Matilde Delgado i Núria García, del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona; Anna Tarragó, professora a TecnoCampus i a la Universitat de Barcelona; Mariona Visa, professora de ‘Noves tendències a la televisió i convergència digital’ a la Universitat de Lleida; i Carme Basté, professora de diverses matèries relacionades amb la televisió a la Facultat de Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

]]>