Màsters universitaris

Els màsters universitaris són títols oficials atorgats pel Ministeri  d’Educació, Cultura I Esport, d’acord amb els requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EES). Els programes tenen un reconeixement oficial i una avaluació de qualitat, amb una durada entre 60 i 120 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) i un o dos anys acadèmics. Els màsters ofereixen una formació especialitzada d’alt nivell per obtenir una especialització acadèmica, professional o adquirir competències en la investigació.

Màsters i Postgraus títol propi

Els màsters i postgraus de títol propi són cursos d’especialització amb una clara orientació professional. Dirigits a estudiants universitaris, graduats, llicenciats i o professionals amb experiència. Els postgraus tenen l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats formatives i els objectius professionals de cada persona.

Titulacions

Tots els nostres programes de Màster i Postgrau són títols oficials o títols propis de la Universitat Pompeu Fabra. La Universitat Pompeu Fabra és una universitat pública i oficial reconeguda pel Ministeri  d’Educació, Cultura I Esport d’Espanya. TecnoCampus acull tres centres universitaris adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

Accés

Màsters universitaris: estar en possessió d’una titulació universitària.
Màsters i Postgraus propis: estar en possessió d’unatitulació universitària o acreditar experiència professional.

Per poder accedir a un programa de Màster o Postgrau és necessari complir amb els requisits d’admissió de cada programa.  Podeu consultar el requisits d’admissió a la pàgina web de cada curs:

Màsters oficials

Màsters propis i Postgraus

 

Estudiants Internacionals

1. Sol·licitud d’admissió estudiants internacionals en estudis que requereixen una titulació universitària
(Informació sobre títols i certificats acadèmics no expedits per un estat membre de la Unió Europea)

Per sol·licitar l’admissió, no cal que tinguis el títol legalitzat fins el moment de la matrícula. 

Informació sobre la legalització del títol:

Si el teu títol i el teu certificat acadèmic no estan expedits per un estat membre de la Unió Europea (o Noruega, Islàndia, Liechtenstein  o Suïssa), caldrà que facis tots els tràmits de legalització d’ambdós documents (Postil·la de la Haia). Aquest procés has de fer-lo al país on s'hagi expedit el títol i abans de sortir del país, ja que no és possible realitzar aquest tràmit a Barcelona.
És molt important que tinguis en compte que els títols i certificats acadèmics universitaris que no estiguin redactats en català, espanyol, francès, italià, portuguès o anglès hauran de ser traduïts al català o a l'espanyol per un traductor oficial.

Et recomanem que, per facilitar tot el procés d'admissió, obtenció de visat i altres aspectes pràctics relacionats amb la teva arribada i estada, realitzis la preinscripció el més aviat possible

2. Admissió a estudis que requereixen de titulació universitària

L’admissió efectiva dels estudiants està condicionada al compliment de tots els requisits d'accés del curs i a la verificació de tota la documentació presentada. Caldrà presentar els originals i/o fotocopies compulsades.

Per a qualsevol dubte o consulta: 

Formació Permanent
formaciopermanent@tecnocampus.cat
Tel. 93 7021959