Més grans de 25

Informació general

Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

Requisits

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

- Tenir 25 anys o més anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
- No tenir superades les PAU (o equivalent).
- No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny,  o d'esports (o equivalent).
- No tenir cap titulació universitària.

Estructura de la prova

a) Fase general: és obligatòria i consta de quatre exercicis: Comentari de text,  Llengua estrangera, Llengua castellana i Llengua catalana.

b) Fase específica: també és obligatòria. L'estudiant ha de triar l'opció que coincideixi amb la branca de coneixement en la qual s'inscriu el grau que vol cursar i, d'aquesta opció, l'estudiant només ha d'examinar-se de 2 matèries.

Recorda que, si aproves una de les fases, la nota manté la validesa durant un període de 2 anys (l'actual de la prova i el següent), temps durant el qual et pots preparar i presentar-te de l'altra.

Més Informació

Convocatòries i inscripció

Les proves d'accés es convoquen una vegada a l'any. Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Un cop superades les proves, la qualificació obtinguda té validesa indefinida.
 
Una vegada superades les proves d'accés, els candidats que compleixin els requisits podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda. La universitat tindrà en compte la qualificació més alta obtinguda en les diferents convocatòries.
 
Pots consultar el termini per formalitzar la matrícula de les proves per a més grans de 25 anys, per a totes les universitats catalanes a través d'Internet, a l'adreça https://accesuniversitat.gencat.cat

Calendari proves i preinscripció

Consulta el calendari i horari de les proves