Retitulació


L’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa (ESCSE) ofereix la possibilitat d'obtenir les següents retitulacions:
 

  • Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació per als diplomats i diplomades en Ciències Empresarials.

Per obtenir plaça en l'estudi de grau per aquesta opció de retitulació, cal realitzar la preinscripció de retitulació en les dates que més endavant es publiquin al portal Accesnet que habilita l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. Així mateix, podeu consultar la informació sobre l'accés a estudis de retitulació en el següent enllaç .

Finalitzat el procés d'assignació de plaça per part de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat, si l'heu obtinguda per cursar estudis a l’ESCSE, és imprescindible que:
• Consulteu la informació, la documentació que heu de presentar i la data i lloc de matrícula a la pàgina web de Matrícula del Tecnocampus.
• El dia de matrícula és imprescindible que presenteu la sol·licitud de reconeixement corresponent* tot adjuntant el pagament del preu públic per a l'estudi del reconeixement dels crèdits acadèmics. No es procedirà en cap cas a la devolució d'aquest preu, encara que finalment l'estudiant decideixi no matricular-se. Consulteu la informació referent al tràmit i la documentació que cal presentar per a la sol•licitud de reconeixement de crèdits acadèmics. Tot i així, és recomanable que aquesta sol·licitud l’hagueu presentat abans d’aquesta data, per tal d’una millor planificació de la teva matrícula.

* Sol·licitud en cas que siguis diplomat en Ciències Empresarials de l’EUM

* Sol·licitud per diplomats d’altres universitats