Consulta el requisit d’obligat compliment per acabar els estudis universitaris en relació a l’acreditació d’una tercera llengua per part de tots els estudiants que hagin iniciat graus universitaris a partir del curs 2014-15.

Taula acreditacions tercera llengua

Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2014-2015 i posteriors han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU) (anglès, alemany, francès, italià) , amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa, d'acord amb el que preveu l'article 211 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, sobre els coneixements d'una tercera llengua, publicat al  DOGC núm. 6551 del 30 de gener del 2014.

Com acreditar el nivell B2

Certificats acreditatius  Enllaç a taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d'una tercera llengua
Superant un curs de nivell B2 o superior a Idiomes de l’Aula Oberta d’Idiomes del Tecnocampus (Idiomes UPF)

O d'altres centres com l'EOI, centres d'altres universitats i l'IOC

 

Oferta Curs 2015/2016
Consulta:
l’Aula Oberta d’idiomes del TecnoCampus

Import: 495€
Cada curs s’estructura en 90h/any presencials i 60h/any de treball autònom.
Les classes presencials comencen al setembre del al juny (examen final al juny).
Segons els resultats obtinguts a la PDL els alumnes es distribuiran en els diferents nivells B1, B2.1 i B2.2.
Tots els cursos són impartits sota la direcció d’Idiomes UPF.
Un cop s’hagi superat el curs s’obtindrà una acreditació amb segell de qualitat internacional i reconeguda a la resta d’universitats catalanes i europees. Amb el pagament de les taxes d’expedició del certificat (preu orientatiu 30€
 

Amb la prova comuna a totes les universitats de Catalunya
CLUC
Certificat Interuniversitari de les universitats catalanes

 

Convocatòries:

Per a més informació  sobre el calendari, modalitats i matrícula: CLUC: Programa d’Ensenyament d’Idiomes UPF

Preu prova:  75€

Amb la Prova Certificadora de Competència Lingüística de la UPF
PCCL

 

Convocatòries:

Per a més informació  sobre el calendari, modalitats i matrículaPCCL: Programa d’Ensenyament d’Idiomes UPF

Preu prova:  65€

Calendari i modalitats PCCL 2015-2016

Convocatòria TecnoCampus: 15 de gener 2016 (inscripcions entre el 9 de desembre i el 10 de gener de 2016)

 

Aprofita els ajuts del programa PARLA3 de terceres llengües, comprova si compliu els requeriments (inici dels estudis de grau després del curs 2014-15, etc.)

Ajuts per a fer cursos de terceres llengües del sistema educatiu català que permetin assolir el nivell B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) - (LINB2-B)

Ajuts per a fer cursos de llengües per assolir els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR i tenen el 2014 una beca Equitat tram 1 o una beca de la convocatòria general del MECD - (LINB2-C)

 

Preguntes freqüents

Com puc saber quin és el meu nivell actual?

Els estudiants que comencen els seus estudis han de fer laprova de diagnòstic lingüístic (PDL)per saber el seu nivell d'anglès, que s’organitza al mes de setembre. El cost de la prova (15 €) està inclòs en la matrícula a no ser que s’acrediti en el moment de matrícula la competència lingüística en anglès.

Quan cal acreditar el nivell B2 de coneixements d’una tercera llengua?

Cal acreditar-lo per obtenir el títol de graduat, però no cal esperar a haver aprovat tots els ECTS del grau. Tan bon punt es disposi  de l’acreditació es pot presentar al centre d’estudis perquè aquesta acreditació consti a l’expedient.

Tinc els idiomes inclosos en el Pla d’Estudis, un cop hagi superat un nivell d’algun idioma podré obtenir l’acreditació de la 3a llengua?

Sí, si per exemple supereu el nivell B2.2 podreu sol·licitar  amb el pagament de les taxes d’expedició del certificat (preu orientatiu 30€) un certificat que acreditarà el vostre nivell i que no caduca.

És un certificat oficial vàlid per: 
1) acreditar la tercera llengua exigida per la Generalitat per obtenir el títol
2) us permetrà complir els requisits per la majoria de destinacions Erasmus (algunes universitats només demanen B1 o B21)

3) candidatar-se a una feina que exigeixi un nivell d’anglès, etc.

Si per obtenir l’acreditació faig cursos de llengües estrangeres, aquests cursos es consideraran assignatures optatives i els resultats obtinguts s’incorporaran a l’expedient acadèmic?

A l’expedient acadèmic només hi poden constar les qualificacions de les assignatures que formen part del pla d’estudis.

Si el grau que estic cursant és en anglès, he d’acreditar igualment el nivell B2 per obtenir el títol de grau?

Sí, cal acreditar el nivell B2.

Si sóc un estudiant estranger nadiu de llengua anglesa, francesa, etc., he d’acreditar el nivell B2?

No l’has d’acreditar si has obtingut el títol de batxillerat al teu país i en aquesta llengua vehicular.

Si no sóc estudiant estranger nadiu però he estudiat en una escola estrangera, he d’acreditar el nivell B2 d’una tercera llengua

No l’has d’acreditar si has obtingut el títol de batxillerat en una escola estrangera acreditada, sigui de l’Estat espanyol o d’altres països.

 

Mès informació: PIE@tecnocampus.cat