893 estudiants assignats al TecnoCampus en el procés de preinscripció universitària de juny

Els centres universitaris del TecnoCampus tenen com a resultat del procés de preinscripció de juny un total de 893 estudiants assignats per al curs 2016/2017. Aquesta xifra representa un augment del 6,5% respecte el curs anterior, en què la xifra va ser de 838. Cal destacar que ja són nou (per set de l’any passat) les titulacions o dobles titulacions que tenen nota de tall per l’alta demanda d’estudiants que sol·liciten estudiar-hi en primera opció: Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació (5,332), Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals (8,034), Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (8,119), Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i Fisioteràpia (7,072), Disseny i Producció de Videojocs (6,006), Fisioteràpia (8,5), Infermeria (7,735), Màrqueting i Comunitats Digitals (6,364) i Mitjans Audiovisuals (5,378).

En la preinscripció de juny, les dades referents als estudiants que trien el TecnoCampus com a primera opció són especialment rellevants, ja que indiquen el nivell de preferència pel centre. Un total de 536 estudiants del total de 893 assignats als estudis del TecnoCampus han triat aquest centre com a primera opció en la preinscripció. Les notes de tall deixen fora provisionalment, a l’espera dels procés de reassignació, 239 estudiants que han triat el TecnoCampus en primera opció però no han entrat als estudis que volien per la nota de tall. Aquesta xifra és molt superior a la del juny del 2015 (164 estudiants) i evidencia l’alta acceptació i tria en primera preferència dels graus que s’imparteixen als tres centres universitaris del TecnoCampus, tots ells adscrits a la Universitat Pompeu Fabra (Escola Superior Politècnica, Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa i Escola Superior de Ciències de la Salut).

La xifra global de 893 estudiants assignats en alguna de les titulacions o dobles titulacions que s’ofereixen al TecnoCampus es modificarà a l’alça els propers mesos, en el procés de reassignacions i en la convocatòria de places de setembre. D’aquesta manera, es preveu superar la xifra dels 3.100 estudiants el curs vinent (en aquest són 2.915) tant per la matrícula de nou accés com pel desplegament de tots els cursos dels estudis de graus i màsters posats en marxa els darrers anys.