Ajuts per acreditar cursos de formació i superació de nivells de coneixement de terceres llengües

El proper 30 de setembre acaba el termini per presentar la sol·licitud als ajuts per haver fet cursos de terceres llengües del sistema educatiu català i haver assolit els nivells A2, B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Els cursos de formació i superació de nivells s'hauran d'haver dut a terme entre l’1 de setembre del 2016 i el 31 d’agost del 2017. L’import màxim de l’ajut serà d’uns 350 euros màxim per nivell o subnivell.

Quins són els requisits acadèmics per sol·licitar l’ajut?
1. Estar matriculat en una universitat catalana el curs 2016-2017
2. Haver començat per primera vegada estudis de grau en una universitat catalana o haver començat estudis de grau en una universitat de fora de Catalunya i, posteriorment, haver obtingut un trasllat de l’expedient a una universitat catalana i haver prosseguit els estudis de grau en aquesta universitat, a partir del curs 2014-2015.
3. Haver realitzat i superat un curs d’una de les terceres llengües del sistema educatiu català de nivells A2 o B1 o subnivells B2.1 o B.2.2, en una universitat catalana, en una EOI o a l’IOC.
4. No tenir acreditat el nivell B2.2 del MECR en cap de les terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).

Si hi estàs interessat, pots presentar la sol·licitud aquí.