L’Aula Oberta d’Idiomes amplia l’oferta de cursos a quatre llengües

Vols aprendre una nova llengua? L’Aula Oberta d’Idiomes del TecnoCampus ofereix cursos d’anglès, rus, alemany i francès per a aquest curs 2016-2017. Els cursos, que s’organitzen de manera regular per als estudiants, s’amplien a tota la comunitat universitària i empresarial del TecnoCampus, i a tothom interessat a aprendre una nova llengua.

Les classes comencen el dia 27 de setembre i finalitzen el 15 de juny del 2017, pots consultar els nivells i els horaris a la pàgina web de l’Aula Oberta d’Idiomes. Per apuntar-s'hi, és necessari un correu electrònic a aulaIdiomes@tecnocampus.cat.

Tots els cursos compten amb el reconeixement de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), universitat a la qual estan adscrits els centres universitaris del TecnoCampus. En aquest sentit, les classes són impartides per un equip docent sota la direcció del Programa d’Ensenyament d’Idiomes de la UPF. A mesura que es progressa de nivell, es van obtenir els certificats que acrediten el tipus de curs i nivell segons la normativa del Marc europeu comú de referència.

Es realitzarà una Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL) als interessants a apuntar-se als cursos d’anglès per tal d’adreçar els estudiants als nivells adequats. Per als altres cursos, no és necessari realitzar cap tipus de prova de nivell de manera prèvia.

Per a més informació, pots consultar la pàgina web de l’Aula Oberta d’Idiomes del TecnoCampus o enviar un correu electrònic a aulaIdiomes@tecnocampus.cat.