Comunicat de la presidenta del TecnoCampus en relació a la vaga d'estudiants

Us faig saber que hem rebut escrit dels estudiants en què es comunica la seva voluntat d’adherir-se a la vaga estudiantil convocada aquests dies.

Conscients de la situació excepcional que viu el nostre país, i alhora conscients del necessari respecte a totes les opinions, crec necessari demanar que tots i totes actuem de manera respectuosa. Per aquest motiu, i tal i com hem actuat en altres ocasions en relació a convocatòries de vaga per part dels estudiants, cal que en l’activitat docent d’aquest dies mirem de no perjudicar cap opció no desenvolupant activitat d’avaluació continuada.

Dolors Guillén Mena
Mataró, a 28/9/2017