Donació de material d'AVNET-Sílica per al Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

L’empresa AVNET-Sílica ha fet donació a l’Escola Superior Politècnica del Tecncampus de quatre plaques FRDM-KL26Z de FreeScale i quatre sensors bluetooth CC2541 de Texas Instruments. Aquest equipament es farà servir a les assignatures de microprocessadors i informàtica industrial del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

Aquesta donació complementa les que es van fer el 2015 per part de Freescale i Xilinx.