Donació de material de Texas Instruments a l'Escola Superior Politècnica

L'empresa Texas instruments, gràcies al seu programa universitari, ha fet donació a l'Escola Superior Politècnica del Tecnocampus (ESUPT) dels següents equipaments:
-10 plaques TM4C123 Tiva LaunchPad amb microcontrolador ARM cortex M4. Es calcula que hi ha més processadors ARM al món que persones, ja que molts telèfons mòbils, joguines, etc. porten un d'ells.
-10 boosterpacks (pantalla en color i sensors per afegir funcionalitats d'entrada i sortida al microcontrolador).
-10 CC3100 booster pack per a afegir comunicacions WIFI, útil, per exemple, per aplicacions IoT (internet de les coses).

Aquest equipament es farà servir a l'assignatura de microprocessadors de l'Enginyeria electrònica industrial i automàtica i complementa la donació que ja van fer per a pràctiques d'electrònica analògica, de forma que estreny l'aposta de Texas instruments per l'ESUPT com a centre de formació dels seus productes.