El professor Daniel Torras obté l’acreditació de recerca de l’agència estatal

El professor Daniel Torras, que imparteix docència en el Grau en Mitjans Audiovisuals, ha obtingut l’acreditació de recerca que emet l’ANECA sobre l’avaluació del treball d’investigació del professorat. Aquesta acreditació permet  l’accés a la categoria de professor 'Contratado Doctor', o 'Agregat' en el sistema català. L'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) és una fundació estatal que té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d'educació superior mitjançant l'avaluació, certificació i acreditació d'ensenyaments, professorat i institucions.