Els estudiants de tercer curs d’Infermeria s’examinen de les proves ACOE

L’Escola Superior de Ciències de la Salut va celebrar els dies 21, 22 i 23 de març les proves d’Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE), que avaluen les competències dels estudiants de tercer curs del Grau en Infermeria del TecnoCampus.

Les ACOE són un format d’avaluació pràctic que simula, en diversos escenaris, situacions clíniques reals que es podrien trobar els estudiants en el món professional. En aquest sentit, els estudiants tenen dos minuts per llegir cada cas i, quan sona un timbre, han d’accedir al box on es troba el pacient i resoldre la situació amb un màxim de deu minuts. Les proves s’han dut a terme al Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS), que potencia la formació i el desenvolupament integral d’estudiants i professionals de la salut.

Al finalitzar la prova, es va entregar un informe a cada estudiant amb l’avaluació sobre habilitats tècniques, coneixement i pensament crític, destreses interpersonals o comunicació oral, entre d’altres aspectes. En aquest sentit, proves com les ACOE permet als estudiants posar en pràctica coneixements i millorar habilitats essencials en el món professional.