Una graduada del TecnoCampus presenta un estudi sobre l’impacte econòmic del turisme sanitari al Maresme

El TecnoCampus va acollir el passat dimecres 15 de febrer la presentació de l’estudi “L’impacte socioeconòmic del turisme de salut en el Maresme”, un projecte de recerca que prové del Treball de Final de Grau d’una estudiant del Grau en Turisme i Gestió del Lleure. L’estudi el van presentar Isabel Ruiz, autora del projecte; Josep Maria Raya, professor que va tutoritzar el treball; i Joaquim Arnó, president del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, que va presidir l’acte. També hi van assistir diversos alcaldes de localitats del Maresme, així com tècnics de turisme i professionals de l’àmbit del turisme sanitari.

El professor Josep Maria Raya va remarcar en la seva intervenció que sovint “la pitjor avaluació és no realitzar cap avaluació”, motiu pel qual és important la generació de dades. En aquest sentit, Raya va explicar que des de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa de TecnoCampus s’està impulsant la creació d’un Observatori del Turisme, iniciativa que es duu a terme amb el suport del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, la Diputació de Barcelona i diversos ajuntaments comarcals. Per la seva banda, Joaquim Arnó va destacar la voluntat de seguir col·laborant amb el TecnoCampus per obtenir dades que facilitin la presa de decisions en el sector turístic.

Els resultats de l’estudi mostren que el perfil de turistes en l’àmbit sanitari en la zona del Maresme són dones de més de 61 anys amb estudis superiors i procedents de Catalunya. Per altra banda, l’estudi conclou que per cada euro que gasta una persona en turisme de benestar, es generen 1,5 euros en l’economia de la societat, mentre que per cada euro que inverteix l’administració pública en aquest tipus de turisme, es generen 1,86 euros en la societat.

A la foto, d’esquerra a dreta, Joaquin Arnó, president del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme; Josep Maria Raya, responsable del grup de recerca GRAEFES del TecnoCampus; i Isabel Ruiz, autora del projecte i exestudiant del TecnoCampus.