El grup SSIT presenta dues comunicacions al congrés de Música y Cultura Audiovisual MUCA

La cinquena edició del congrés Música y Cultura Audiovisual MUCA acollirà dues comunicacions presentades pel grup SSIT (So, Silenci, Imatge i Tecnologia) de l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus, basades en projectes de recerca que s’estan duent a terme i en col·laboració amb el grup MUSC de la UAB.

Les dues investigacions presentades al MUCA són “Patrones de interacción de los sonotipos con el contexto narrativo audiovisual”, realitzada pels professors Daniel Torras i Santos Martínez i on s’analitza com s’ubiquen i com interactuen els sonotips en diferents espots publicitaris; i “Remastering Merriam, Rethinking the prism: Revisión y análisis de potencialidad del modelo analítico de Alan Merriam para el estudio de las playlists”, presentada per Jordi Roquer i Mauricio Rey, del SSIT, i Gala Solà, de la UAB, on es plantegen i es debaten uns models teòrics per desenvolupar l’anàlisi de les playlists com a instruments habituals de mediació de l’escolta musical contemporània. Els projectes de SSIT en els quals encaixen aquestes comunicacions són l’estudi de l’audiobranding i els sonotips, per a la primera, i el projecte ‘Nadius’ o d’anàlisi de l’escolta musical de les noves generacions, per a la segona.

El MUCA és un congrés de referència a nivell estatal i internacional per l’estudi de la música, el so i l’audiovisual i enguany es celebra del 15 al 17 de febrer a la ciutat de Múrcia.