La història recent del TecnoCampus, en un vídeo de quatre minuts

Amb motiu de la inauguració del nou aulari de l’edifici universitari del TecnoCampus el passat dilluns 17 d’octubre, s’ha realitzat un vídeo de quatre minuts que resumeix de forma breu la història recent del TecnoCampus. El vídeo recorda els inicis de l’Escola Universitària del Maresme (EUM) i l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, la inauguració de l’edifici del TecnoCampus l’any 2010, i fa un seguiment de la construcció del nou aulari del TecnoCampus, ubicat a l’edifici del Rengle.

L’ampliació de les instal·lacions és una fita per a una institució que des del 2010 ha tingut un creixement continuat d’estudiants, i que aquest curs superarà els 3.000 estudiants. El nou edifici es destinarà a la docència i, en fases posteriors, acollirà empreses de l’àmbit de la salut. També s'hi concentraran les pràctiques de l’Escola Superior de la Salut, un dels tres centres universitaris del TecnoCampus, ja que el nou edifici consta de cinc aules, tres gimnasos i diversos laboratoris de salut. En una segona fase, també acollirà empreses del sector de la salut. La inauguració del nou edifici suposa la consolidació del projecte TecnoCampus com un model únic de gestió que integra un centre universitari i un parc empresarial de primer nivell.