L'assessor del Departament d'Ensenyament Antoni Arasanz es reuneix amb els investigadors del grup de

Antoni Arasanz, assessor de la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, per al tema d'Emprenedoria a l'Escola va visitar divendres passat l'Escola Universitària del Maresme (EUM) per entrevistar-se amb els membres del grup de Recerca CEO. Arasanz va explicar les polítiques actives del Departament per promoure l'esperit emprenedor en tots els nivells educatius i els investigadors i investigadores del grup de Recerca de l'EUM li van explicar els projectes que es preveuen dur a terme a curt termini també sobre aquest tema. A banda de la valuosa informació i consells donats per Arasanz al grup, es va acordar buscar línes de col.laboració entre TCM i el Departament d'Ensenyament per a projectes conjunts.

El Grup de Recerca CEO, creat i liderat des de l'EUM, compta actualment amb 11 investigadors i investigadores adscrits provinents de cinc universitats (dues catalanes i tres estrangeres). Una de les seves línies de Recerca és precisament "Emprenedoria i Educació", amb l'objectiu d'analitzar, avaluar i impulsar accions per afavorir les actituds i aptituds dels estudiants de tots els nivells educatius envers l'emprenedoria.