Nota de condol per la mort d'Antoni Subirà, membre del Senat

La presidència, el patronat i el senat de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, així com la comunitat universitària i empresarial del parc, expressen el condol a família i amics per la mort d'Antoni Subirà, que va ser membre del senat del TecnoCampus del 2013 al 2017.

El senat és un òrgan consultiu i de participació integrat per membres triats entre els grups d'interès de l'acció de govern de la Fundació: professors i personal administratiu, estudiants, empresaris i societat civil. Té per objectiu seguir i avaluar l'acció de govern i vetllar per una gestió professional i imparcial. Està regulat per uns estatuts i els seus membres són independents del govern de la Fundació i escollits en mandats democràtics de quatre anys.

Antoni Subirà va ser diputat al Parlament de Catalunya, conseller d'Indústria i Energia i, posteriorment, d'Indústria, Comerç i Turisme. 

A la fotografia, l'exconseller, el primer per la dreta, en la constitució del senat, el 29 de desembre de 2013.