Obert el procés d’acreditació de dues titulacions del TecnoCampus

Una comissió externa de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya visitarà el TecnoCampus el mes de març per emetre un informe de qualitat del Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals, estudis de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, i del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, estudis de l’Escola Superior de Ciències de la Salut. Es tracta d’un procediment habitual que es duu a terme després de sis anys de l’inici dels estudis.

Abans de la visità, però, cada escola ha de redactar de manera prèvia un autoinforme sobre tota l’activitat relacionada amb el grau. L’autoinforme ha estat elaborat per les comissions de les escoles amb representació dels estudiants, el Personal Docent i Investigador (PDI) i el Personal d’Administració i Serveis (PAS) amb l’objectiu d’elaborar un document fruit del treball col·lectiu.

Els autoinformes d’acreditació d’ambdós graus es poden consultar a través de la pàgina web del TecnoCampus: Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals i Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Fins al dimecres 15 de novembre tothom pot proposar millores als continguts de cadascun dels autoinformes mitjançant la bústia oberta, disponible a l’apartat de qualitat de cada escola.

Vull fer una aportació a l’autoinforme del Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals.

Vull fer una aportació a l’autoinforme del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.