S'obre el procés per seleccionar el director de l'Escola Superior Politècnica

El patronat de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme va aprovar en la seva darrera reunió obrir, coincidint amb l’inici de curs, el procés per seleccionar el nou director/a de l’Escola Superior Politècnica, un dels tres centres universitaris del TecnoCampus adscrits a la Universitat Pompeu Fabra. La convocatòria es deu a l’esgotament del mandat de quatre anys que el reglament del centre fixa per al càrrec de director.

El procés serà obert –hi poden optar professors actuals del TecnoCampus o d’altres centres- i es basa en un concurs de mèrits i capacitats i en criteris d’idoneïtat. El futur director o directora serà un acadèmic amb experiència de gestió en l’àmbit universitari. Les persones interessades han de presentar les seves sol·licituds de participació en el termini  de 30 dies hàbils des de la publicació, avui, de les bases del concurs

D’acord amb les bases que regeixen aquest procés i a la normativa per a la selecció, designació i nomenament d’òrgans de govern unipersonals de la Fundació, els candidats han de complir els següents requisits:

-Ser graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte en els camps acadèmics propis del centre ostentant la titulació de doctor.

-Acreditar experiència mínima de 3 anys en docència universitària.

-Acreditar experiència mínima de 3 anys en gestió.

-Acreditar experiència mínima en recerca i/o transferència de coneixement.

Els candidats podran presentar la documentació indicada a les bases de la convocatòria, presencialment, en paper, a partir d’avui i abans del dia 7 de novembre de 2017, a les 18 h al registre d’entrada de correspondència de l’edifici universitari TCM1, al TecnoCampus (av. d'Ernest Lluch, 32).