El professor Daniel Torras publica un article sobre el silenci com a recurs expressiu en l’audiovisual

El professor Daniel Torras, que imparteix docència al Grau en Mitjans Audiovisuals, ha publicat un article a la revista Anàlisi titulat “El silenci, matèria expressiva i significativa”. En aquest treball, el professor Torras explica com el silenci pot ser expressiu i significatiu i, per tant, com aquest recurs pot integrar-se en un procés de comunicació, en aquest cas, audiovisual. L’article també il·lustra aquestes qualitats del silenci amb exemples concrets de la filmografia contemporània i històrica.