El professor Faúndez, escollit representant de l'Estat en un projecte de recerca europeu

El professor Marcos Faúndez ha estat escollit representant estatal en un projecte europeu CA15225 “Fractional-order systems; analysis, synthesis and their importance for future design”. Els sistemes d'ordre fraccionari suposen la generalització dels sistemes clàssic d’ordre sencer. Els fonaments matemàtics del càlcul d'ordre fraccionari es van establir fa gairebé 300 anys i des de llavors han anat profundament arrelats a conceptes matemàtics. Avui dia, se sap que molts sistemes dinàmics reals no poden ser descrits per un sistema d'equació diferencial simple o de sistema d’ordre sencer. A la pràctica podem trobar aquest tipus de sistemes en l'electrònica, processament de senyals, la termodinàmica, la biologia, la medicina, la teoria de control, etc.

En aquest projecte reben finançament dues persones per país. Els membres del projecte es poden consultar en aquest enllaç.