El professor Jordi Roquer, guardonat per la Latin Grammy Cultural Foundation

La Fundació Grammy ha atorgat un ajut de 5.000 dòlars a l’investigador Jordi Roquer, professor del Grau en Mitjans Audiovisuals del TecnoCampus, per portar a terme un projecte de recerca basat en l’estudi i digitalització de rotlles de pianola antics localitzats a l’Arxiu Històric de Quito (Equador). El projecte, anomentat “Preservation Of Pianola Rolls Of Ecuadorian Rhythms”, consisteix en la digitalització de rotlles de pianola editats entre 1905 i 1930 per diferents empreses equatorianes i tindrà una durada d’un any.

El rotlle de pianola fou un suport sonor anterior al disc que va representar el primer sistema de difusió massiva de música. Conseqüentment, el seu estudi permet rastrejar el consum i la recepció musical de tota una època, cosa que revela interessants informacions sobre l’entrada de gèneres com el jazz des dels EEUU a d’altres països o els primers enregistraments de compositors tan rellevants com Stravinsky, Strauss, Rachmaninov o Granados.