El professor Josep Maria Raya imparteix un seminari a la Universitat de les Illes Balears

El passat divendres 2 de desembre Josep Maria Raya, professor de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus, es va desplaçar fins a la Universitat de les Illes Balears per impartir un seminari. Amb el títol “Juan Carlos or Nelson: who obtains a hihger price cut in the housing market?”, el seminari se centrava a analitzar si els preus del mercat d’habitatges a Espanya són diferents per als immigrants amb nom natiu que per als immigrants amb nom estranger.

L'estudi, en el qual s'ha utilitzat un sistema de descomposició no paramètrica, revela que hi ha diferències significatives entre els descomptes dels preus dels habitatges que s’ofereixen als immigrants amb noms no espanyols en comparació als immigrants amb noms natius, afavorint aquests darrers. En aquest sentit, els resultats de l'estudi demostren que aquesta desigualtat no és fruit del país de naixement sinó que una part de la diferència de preus entre els grups d’immigrants segueix sense explicar-se. Aquest fet suggereix algun tipus de discriminació, ja sigui pura o estadística, contra els immigrants amb noms no natius.