El professor Manuel V. Garnacho publica un article a la revista indexada “Clinical Physiology and Functional Imaging”

El professor de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Fisioteràpia Manuel V. Garnacho ha publicat a la revista indexada (JCR) “Clinical Physiology and Functional Imaging” l'article “The lactate and ventilatory thresholds in resistance training”. L'estudi tenia definits dos objectius: determinar si el llindar làctici el ventilatori (VT1) es produïen a la mateixa intensitat de treball en un exercici amb resistències, com la mitjana; i el segon objectiu era detectar on es produïen ambdos llindars, comparant la “metodologia de la inspecció visual” versus el “mètodo de l'ajust algorítmic”.

Els resultats de l'estudi mostren com el llindar làctic i el llindar ventilatori (VT1) van ser localitzats sense dificultats, a una intensitat de càrrega relativa similar utilitzant tots dos mètodes. Tots dos llindars serveixen per definir dues etapes fisiològiques (I, II) corresponents a les zones descrites per als exercicis amb resistències. Es demostra que tots dos mètodes podrien ser igual de fiables per prescriure amb eficàcia la intensitat de càrrega en els exercicis amb resistències.