El professor Marcos Faúndez, en un tribunal de tesi de la Universitat d'Extremadura

El professor Marcos Faúndez Zanuy, director de l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus, va ser un dels membres del tribunal avaluador de la  tesi doctoral de Juan Luis García Zapata el passat divendres 23 d’octubre a la sala d’actes de la Universitat d’Extremadura. 

El títol de la tesi és “Métodos geométricos para hallar raíces de polinomios, con aplicaciones a proceso de señal" i ha estat dirigida pel Dr.Juan Carlos Díaz Martín, del Departament de Tecnologia dels Computadors i les Comunicacions de l’Escola Politècnica de Càceres (Universitat d’Extremadura). La tesi pertany al camp del càlcul numèric i proposa un nou mètode per trobar arrels de polinomis, mitjançant la descomposició geomètrica, que permet extreure arrels de polinomis de grau 256 aproximadament.