Publicació del professor Manuel Garnacho al "Journal of strength and conditioning research"

El professor de la doble titulació de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) i Fisioteràpia Manuel V. Garnacho ha publicat a la revista indexada (JCR) Journal of Strength and Conditioning Research l'article titulat “Acute Physiological and Mechanical Responses During Resistance Exercise at the Lactate Threshold Intensity”.

L'objectiu de la recerca va ser analitzar les respostes cardíaques, metabòliques i mecàniques a una intensitat d'exercici on les concentracions de lactat en sang i l'acidosis podrien mantenir-se estables en els exercicis amb resistències. Els resultats de l'estudi demostren que les respostes cardíaques i metabòliques es mantenen estables dins d'un metabolisme predominantment aeròbic, a pesar que els exercicis amb resistències produeixen una fatiga muscular significativa.

Aquestes troballes permeten albirar futures línies de recerca relacionades amb una metodologia d'entrenament que podria ser aplicada a diferents sectors de la població (sedentaris, tercera edat, gent adulta), persones amb patologies associades (afeccions cardiorrespiratòries, síndromes metabòliques, diabetis, càncer, etc.) o en esports de rendiment on es requereix “economitzar” a llarg termini els hidrats de carboni com a substrat energètic principal (ciclisme, maratons, etc.), afavorint, a més, els múltiples benefici que produeix l'entrenament de la força en l'aparell locomotor.