Sessions de formació avaluació del rendiment per als treballadors

Els passats 29 de febrer i 9, 11 i 15 de març, es van dur a terme les jornades de formació a tot el personal del PAS sobre el sistema d’avaluació del rendiment del PAS. Els objectius d’aquestes sessions van ser treballar el concepte d’avaluació i donar a conèixer el sistema d’avaluació de TecnoCampus (explicant què és una competència, què és un objectiu, com es durà a terme, etc.) i donant l'oportunitat  a tothom d'aclarir dubtes i fer propostes al respecte. Un cop finalitzades les jornades us volem agrair la vostra participació i esperem que us hagin estat profitoses. Recordeu que podeu trobar a la vostra disposició a la Intranet corporativa de TecnoCampus el document de desenvolupament professional PAS per a la vostra consulta.