TecnoCampus i Femoza signen un conveni per col·laborar en l’àmbit de la logística i els negocis marítims

La presidenta del TecnoCampus, Dolors Guillén, i el president de Femoza, Joan Torrents, han signat un acord de col·laboració amb la voluntat de cooperar en activitats de formació, investigació i de transferència de coneixement en el marc dels seus àmbits respectius d’activitat, especialment pel que fa al sector de la logística i els negocis marítims.

A la signatura del conveni, que va tenir lloc el dimecres 15 de març, també hi van assistir Jaume Teodoro, com a director general del TecnoCampus, Montserrat Vilalta, com a directora de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, i diversos membres en representació de Femoza, organització no governamental, sense ànim de lucre, creada el 1999 amb l’objectiu de promoure Àrees Econòmiques Especials i Zones Franques a tot el món.

L’acord contempla, entre d’altres aspectes, el suport de Femoza en l’àmbit docent del Grau en Logística i Negocis Marítims, i la col·laboració en jornades i actes organitzats per cadascuna de les entitats. Montserrat Vilalta va destacar que aquest acord significa un pas endavant cap a la professionalització i la internacionalització d’aquest grau, l’únic d’Espanya que incorpora el vessant dels negocis marítims. El president de Femoza, per la seva banda, va remarcar que aquest acord pot servir per suplir la manca d’informació que sovint hi ha sobre les zones franques i posar a l’abast de tothom aquests coneixements.

A través d’aquest acord, Femoza també es compromet a assessorar a empreses i emprenedors del parc tecnològic i empresarial del TecnoCampus en temes d’internacionalització, compartir fonts documentals, i incorporar un representant del TecnoCampus al consell assessor permanent de l’entitat. Per altra banda, el TecnoCampus facilitarà l’accés als documents i materials de la biblioteca, i aconsellarà Femoza en projectes relacionats amb l’activitat formativa. 

Ambdues entitats van coincidir a assenyalar la importància d’aquest acord com la via més adequada per a la consecució d’interessos comuns, ja que es tracta d'impulsar les relacions entre la universitat i l’empresa.