Els parcs científics i tecnològics creixen un 20% en empreses instal·lades

Els parc científics i tecnològics que pertanyen a l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE), entre les quals hi ha el TecnoCampus, van tancar el 2015 amb un total de 7.736 empreses i entitats instal·lades en els seus recintes, la qual cosa suposa un augment del 19,9% respecte a l'any anterior. Del total d'empreses, 314 són de capital estranger i 974 són empreses en incubació, amb menys de 3 anys d'antiguitat. Aquestes xifres s'han donat a conèixer aquesta setmana a Almeria en l'assembla general de l'associació (a la imatge), a la qual ha asssistit el director general del TecnoCampus, Jaume Teodoro. TecnoCampus és membre de ple dret de l'associació des de l’any 2008.

Durant la trobada, el TecnoCampus ha quedat classificat en tercera posició en els Premis APTE a les millors pràctiques dels parcs científics i tecnològics pel projecte FabLab Xnergic, un espai de creació i de desenvolupament d’activitats vinculades a la tecnologia i a la fabricació digital.

Altres punts rellevants d’aquesta trobada són l’aprovació dels comptes i memòries de les activitats corresponents al 2015 i l’elecció dels nous membres del comitè executiu i de les quatre comissions delegades: governança, finançament, transferència de tecnologia i internacionalització. El TecnoCampus està especialment interessat a col·laborar en la comissió delegada d’internacionalització amb l’objectiu de reforçar la projecció internacional del parc. També s’aprofitarà aquesta assemblea per presentar el conjunt d’accions previstes per a aquest 2016.

En aquest sentit, el programa d’actuacions a desenvolupar durant els propers dos anys gira entorn a tres eixos principals: millorar el posicionament dels parcs científics i tecnològics, proporcionar serveis de valor als diferents membres d’APTE i continuar treballant en els models d’associació per reforçar les estructures de governança i la relació entre els diferents parcs científics i tecnològics d’APTE. Alhora, s’aprofitarà la trobada per presentar "Ciudad del Conocimiento. Parque de Investigación y Desarollo de Valme", un nou membre de l’associació provinent del municipi Dos Hermanas de Sevilla.