El TecnoCampus renova el patronat, màxim organ de gestió

El patronat de la Fundació TecnoCampus ha renovat la seva composició, que en part es deriva de la composició del ple de l'Ajuntament de Mataró, que designa representants de cada grup municipal. Els nous patrons són Alícia Romero, que va ocupar la presidència del TecnoCampus entre els anys 2007 i 2011, i que ara s'incopora al patronat per designació del grup muncipal del PSC;  Dolors Guillén, que ho fa per designació del grup municipal de Convergència i Unió; Francesc Teixidó, per designació del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sarai Martínez, per designació del grup municipal de VOLEMataró; i Juan Carlos Casaseca, per designació del grup municipal de Ciutadans.

Amb les noves designacions, cessen com a patrons Mercè Bosch, Mònica Lora; Esteve Martínez, Joan Gil i Carme Maltas.

La composició del patronat queda de la següent manera: Miquel Rey (President), Andreu Francisco (Vicepresident), Alícia Romero, Carlos Súnico, Dolors Guillen, Francesc Teixidó, Sarai Martínez, Juan Carlos
Casaseca, Amèlia Domínguez, Lluís Torrents, Gonzalo Plata, Roser Moré, Albert Cortada, Pere Carles Subirà, Núria Betriu, Francesc García, Lluís Jofre, Pelegrí Viader, Simon Schwartz, Lorena Molina, Xavier Camps (Vocals). Els secretariés Javier Alcántara i, el vicesecretari, Pedro Alcántara.

A la imatge, els patrons que van assistir ahir a la primera reunió del patronat un cop renovada la seva composició..