Una estudiant del Màster en Cronicitat i Dependència, ponent en un congrés sobre nous models assistencials

L’estudiant del Màster en Cronicitat i Dependència Paula Cerda va presentar els resultats del seu Treball Final de Màster a la segona edició del XPatient Barcelona Congress. L’acte es va celebrar el passat 14 de setembre i és una de les principals accions que impulsa la XPA Barcelona per definir un nou model assistencial centrat en el pacient. En aquest sentit, la cita vol posar en relleu la importància de l’experiència del pacient com a pilar fonamental de la qualitat en l’assitència mèdica.

Sota el títol “Niños con complejidad médica que dependen de la tecnologia: lo que sus padres necesitan y no dicen”, Cerda va presentar en aquesta ponència les principals necessitat detectades en els familiars de nens amb aquest tipus de malalties, el perfil sociodemogràfic d’aquests pacients i cuidadors, i l’impacte que genera el traspàs de l’atenció professional en un hospital a l’entorn domiciliari. XPatient Barcelona Congress és un acte que busca donar veu als pacients i donar a conèixer als professionals sanitaris diferents eines per crear una atenció sanitària en concordança amb la situació actual.

El Màster en Cronicitat i Dependència és un una formació en recerca destinada als professionals de la salut quer s’imparteix des de l’Escola Superior de Ciències de la Salut amb l’objectiu d’afavorir la formació multidisicplinar de professionals de la salut en les noves tendències del sistema sanitari.