L’Associació d’Estudiants és un grup creat per i per als estudiants del TecnoCampus i té com a finalitat organitzar activitats universitàries.

Com a estudiants del TecnoCampus tens dret a fer-te soci de l’Associació. De fer, a l’hora de matricular-te, tret que expressis el contrari, passes automàticament a ser membre d’ella. Les seves finalitats són les següents:

·         Representar i defensar els interessos i els drets dels Estudiants del TecnoCampus.

·         Promoure i fomentar la participació dels estudiants com a òrgans de govern de la pròpia Universitat.

·         Exigir i promoure la millora de la qualitat docent.

·         Oferir un servei d’informació i assistència a l’Estudiant.

·         Promoure l’interès per la cultura a la Universitat.

·         Fomentar la creativitat dels Estudiants del TecnoCampus Mataró Maresme.

·         Establir contactes amb estudiants i associacions d’estudiants d’altres Universitats.

·         Poder formar part de les seccions de l’Associació: activitats esportives, grups de fotografia, colla castellera, grup de teatre...

Com a membre de l’Associació d’Estudiants tens dret a participar a les assemblees generals que se celebren com a mínim dos cops l’any, normalment a principis de cada semestre. Les convocatòries de les assemblees t’arribaran al teu correu electrònic. L’assemblea general és l’òrgan suprem de l’Associació i està integrada per tots els socis. És l’encarregada de debatre i prendre decisions, examinar i aprovar pressupostos, triar els membres i la gestió de la Junta Directiva, establir comissions de treball si es creu convenient i precisar el propi funcionament de l’Associació.

La Junta Directiva està integrada pels membres que esculli l’assemblea general i els càrrecs són per un any natural a comptar des del dia 1 de juny. És possible optar a la reelecció fins un màxim de 4 cops. La Junta és l’òrgan executiu i es dedica bàsicament a organitzar i portar a terme les decisions que es prenguin a l’assemblea general.

·         Descarrega’t els Estatuts de l’Associació d’Estudiants.

·         Si vols formar part de la Junta Directiva de l’Associació per a més informació contacta aquí.

El proper 18 d’octubre a les 12:00 a l’aula 1C3 se celebrarà la nova assemblea de l’Associació d’Estudiants a la que es presentaran tant la nova Junta Directiva com les comissions del TecnoCampus. Tots els estudiants podeu assistir a aquesta reunió per a conèixer el funcionament de l’Associació i formar part de les comissions que us puguin interessar.

PRESENTACIÓ DE PROJECTES 2016

Convocatòria de presentació de projecte per actuals i noves entitats, comissions i grups dins de l’Associació d’Estudiants.

Per poder presentar una comissió heu d’entregar el document Projecte de les comissions 2015-2016 amb les dades que se us demanen. Aquesta proposta serà valorada per la Junta de l’Associació d’Estudiants i s’aprovarà en reunió constitutiva de tots els vocals de les comissions, entitats i grups de l’Associació d’Estudiants. També s’adjunten les bases per la convocatòria del projecte.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb associacioestudiants@tecnocampus.cat.