Finalitat:

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la incorporació d’estudiants al Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i  l´Envelliment  impartit per l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus Mataró‐Maresme (TecnoCampus) mitjançant una beca pròpia destinada al finançament de la matrícula del curs 2018/19 així com la incorporació d´estudiants als postgraus impartits per l´ESCST.

 

Entitat convocant

Convoca el TecnoCampus amb l’esponsarització de l’entitat FecunMed.

Qui ho pot sol·licitar 

Poden sol∙licitar aquesta beca estudiants alumni de l´ESCST que vulguin cursar el Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l´Envelliment així com a estudiants que es matriculin en algun dels postgraus impartits per l’ESCST.

Documentació que cal aportar

- Imprès normalitzat de sol∙licitud de la beca: model de sol·licitud de les bases.

‐ Imprès de matrícula

‐ Documentació per tal de valorar altres aspectes (certificat de vida laboral, acreditació del nivel d’anglès).

La comissió podrà sol∙licitar a l’interessat documentació addicional si es considera que la que s’aporta no acredita suficientment allò que es vol fer constar.

Termini sol·licitud convocatòria

Data màxima sol∙licitud: 15 d´octubre de 2018. 

Estat convocatòria

Convocatòria 2018-19: Oberta

On adreçar-se

La sol∙licitud de la beca, juntament amb la documentació requerida, es presentarà al Punt d’Atenció a l’Estudiant (PIE), adreçada al Director General de la Fundació TecnoCampus.

Com pots consultar l’estat de la teva beca

Comunicació de la resolució als estudiants via web.

Consulta la resolució: Pendent

 

Temps de resposta

 Data comunicació resolució : 21 d´octubre de 2018

Normativa i documentació de referència

Consulta les bases de la convocatòria 2018-2019