Finalitat:

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la incorporació d’estudiants als postgraus impartits per l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus Mataró‐Maresme (TecnoCampus) mitjançant una beca pròpia destinada al finançament de la matrícula del curs 2017/18.

Entitat convocant

Convoca el TecnoCampus amb l’esponsarització de l’entitat FecunMed.

Qui ho pot sol·licitar 

Poden sol∙licitar aquesta beca estudiants d’algun dels postgraus impartits per l’ESCST.

Documentació que cal aportar

- Imprès normalitzat de sol∙licitud de la beca: model de sol·licitud de les bases.

‐ Imprès de matrícula

‐ Documentació per tal de valorar altres aspectes (certificat de vida laboral, acreditació del nivel d’anglès).

La comissió podrà sol∙licitar a l’interessat documentació addicional si es considera que la que s’aporta no acredita suficientment allò que es vol fer constar.

Termini sol·licitud convocatòria

Data màxima sol∙licitud: 1 de març de 2018. 

Estat convocatòria

Convocatòria 2017-18: Tancada

On adreçar-se

La sol∙licitud de la beca, juntament amb la documentació requerida, es presentarà al Punt d’Atenció a l’Estudiant (PIE), adreçada al Director General de la Fundació TecnoCampus.

Com pots consultar l’estat de la teva beca

Comunicació de la resolució als estudiants via web.

Consulta la resolució: Resolució Adjudicació

 

Temps de resposta

 Data comunicació resolució : 14 de març de 2018

Normativa i documentació de referència

Consulta les bases de la convocatòria 2017-2018