Finalitat:

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la incorporació d’estudiants als postgraus impartits per l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus Mataró-Maresme mitjançant amb una beca pròpia destinada al finançament de la matrícula del curs 2018/19. 

Entitat convocant

Convoca el TecnoCampus amb l’esponsarització de l’entitat FecunMed.

Qui ho pot sol·licitar 

Poden sol·licitar aquestes beques les persones que s’hagin matriculat en els estudis indicats de l’ESCST i que compleixin els requisits. Resultaran beneficiàries de les beques una de cada estudi de postgrau de l’ESCST amb més alta valoració i que compleixin els requisits i obligacions.

Documentació que cal aportar

- Imprès normalitzat de sol∙licitud de la beca: model de sol·licitud de les bases.

‐ Imprès de matrícula

‐ Documentació per tal de valorar altres aspectes (certificat de vida laboral, acreditació del nivel d’anglès).

La comissió podrà sol∙licitar a l’interessat documentació addicional si es considera que la que s’aporta no acredita suficientment allò que es vol fer constar.

Termini sol·licitud convocatòria

Data màxima sol∙licitud: 15 de desembre de 2018. 

Estat convocatòria

Convocatòria 2018-2019: Oberta.

 Pots consultar les bases de la convocatòria en el següent enllaç.

On adreçar-se

La sol∙licitud de la beca, juntament amb la documentació requerida, es presentarà al Punt d’Atenció a l’Estudiant (PIE), adreçada al Director General de la Fundació TecnoCampus.

Com pots consultar l’estat de la teva beca

Comunicació de la resolució als estudiants via web.

Consulta la resolució: Pendent

 

Temps de resposta

 Data comunicació resolució : 20 de desembre de 2018.