Finalitat

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la incorporació d’estudiant al Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (TecnoCampus) mitjançant un programa propi de beques destinades al finançament de la matrícula.

Entitat convocant

Convoca el TecnoCampus amb el patrocini de l´empresa de la comarca, Beiersdorf Manufacturing Argentona.

Qui ho pot sol·licitar

Poden sol·licitar aquestes beques les persones que hagin superat o estiguin en possessió d'un títol dels estudis previs que permetin l'accés al Màster i hagin estat admeses al Màster en Emprenedoria i Innovació.

Documentació que cal aportar

Juntament amb l’imprès normalitzat de sol·licitud de la beca, la persona candidata haurà de presentar:


a) Certificat acadèmic oficial dels estudis amb els quals ha accedit al Màster, amb la nota mitjana d'accés. En el cas d'estudiants provinents d'una universitat estrangera, aquest certificat haurà d'indicar l'escala utilitzada.

b) Memòria que inclogui la presentació d’una idea de negoci. Aquesta memòria tindrà els següents requeriments:

1. Resum executiu (màx.3 fulls) que inclogui els següents punts: - Definició de la proposta de valor en termes de necessitat i oportunitat. Elements d’innovació. - Aproximació al dimensionament del mercat. - Model de negoci.

2. Presentació de l’emprenedor (màx. 3 fulls) amb els següents punts: - Motivació pel desenvolupament de la idea de negoci. - Experiències similars o en l’àmbit de la proposta.

c) Currículum vitae de la persona sol·licitant.

Termini sol·licitud convocatòria

Convocatòria curs 2018-19: Tancada

Consulta la resolució de la convocatòria 2018-2019.
 

Estat convocatòria

 Convocatòria 2018-19: Tancada

On adreçar-se

 PIE- Punt d’Informació a l’Estudiant

Com pots consultar l’estat de la teva beca

Les resolucions es faran públiques en el web del centre i personalment per correu electrònic als estudiants becats.

Temps de resposta

En el termini d´un mes comptador des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

 

Normativa i documentació de referència

Descarrega't les bases i el formulari de sol·licitud