Coneixeu la normativa que regeix el funcionament del servei: