En l'actualitat, els treballs acadèmics de fi de grau es descriuen en dos repositoris diferents en funció del règim acadèmic al qual pertanyen.  Els TFGs de l'ESCSET, de l'ESCS, i els de l'ESUPT amb titulació UPF, es descriuen al repositori de la UPF. Els de l'EUPMT que encara segueixen el règim UPC, es descriuen al repositori de la UPC. Podeu accedir-hi seguint els següents enllaços.