La Biblioteca és un servei del TecnoCampus a la seva comunitat educativa que disposa d'espais de treball i d’estudi en silenci, així com un fons bibliogràfic adient als estudis que s’imparteixen.


La Biblioteca és de lliure accés pels alumnes, ex-alumnes, personal docent i personal d’administració i serveis (PAS) i personal del TCM. Està integrada al Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Per a més informació i/o suggeriments, podeu adreçar-vos a biblioteca@tecnocampus.cat.

CONTACTE

Biblioteca Tecnocampus Mataró-Maresme

Avda. Ernest Lluch, 32, 08302 Mataró

T: +34 931696501 ext. 10001

 


Donacions

Diverses persones i entitats han contribuït, amb les seves donacions, al creixement del fons documental de la Biblioteca.

La Biblioteca accepta aquelles donacions formades per documents en bon estat físic, que són d'interès per a la docència i la  investigació que es realitzen al TecnoCampus. Malgrat això i per a garantir la política de desenvolupament de la col·lecció, la Biblioteca es reserva el dret de denegar una donació que no s'adeq​​üi als criteris generals d'acceptació de donatius.

Si esteu interessats en efectuar una donació contacteu amb nosaltres. (Jordi enllaç al mail biblioteca@tecnocampus.cat)

Normatives

Reserva d’espais d’estudi (pdf)

Reserva de la sala de visionat (pdf)

Condicions de préstec (pdf)

Cooperació

La Biblioteca del TecnoCampus és membre associat en l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), missió del qual és la millora dels serveis bibliotecaris, acadèmics i científics a través de la cooperació.

(Jordi enllaç a http://www.csuc.cat)