CANVI DE GRUP DE PRÀCTIQUES Estudiants ESUPT

FINALITAT
Els estudiants matriculats a una assignatura no poden pressuposar en cap cas el grup de pràctiques assignat. L’assignació dels grups de pràctiques depèn dels estudiants matriculats a cada assignatura.
La publicació dels grups de pràctiques es preveu:
1r Trimestre – 19 de setembre
2n Trimestre – 20 novembre
3r Trimestre – 5 març

Per a sol.licitar un grup de pràctiques en una o vàries assignatures, d’acord amb els horaris establerts de cada grau existeixen dos formes:

1. La pre-sol.licitud d’un grup de pràctiques d’una assignatura en concret de forma justificada previ a l’assignació s’ha de fer abans d’inici de cada trimestre. Les peticions s’estudiaran i només es concediran les que estiguin justificades i sempre tenint en compte el número d’estudiants matriculats.
2. La sol.licitud de canvi de grup per demanar el canvi de grup una vegada assignats els estudiants als diferents grups de pràctiques, en aquest cas només es concediran els que permetin mantenir els grups equilibrats.

QUI HO POT SOL·LICITAR?
Estudiants de 1er, 2on, 3er i 4art curs de qualsevol grau de l’Escola Politècnica

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
Obligatòria: Instància específica de petició de grup de pràctiques

TERMINI PER SOL·LICITAR-HO

Pre-sol.licitud (últim dia):
1r Trimestre – 15 setembre
2n Trimestre – 6 novembre
3r Trimestre – 26 febrer
Sol·licitud de canvi (últim dia):
1r Trimestre – 21 de setembre
2n Trimestre – 23 novembre
3r Trimestre – 9 març

COST
zero

RESPOSTA QUE OBTINDRÀ

En cas d'acceptació, l'estudiant podrà veure el canvi  a l'aulari
En cas de denegació del canvi de grup de pràciques, es notificarà a l'estudiant per correu electrònic.

TEMPS DE RESPOSTA
Menys de 72 hores.

RESPONSABLE
Escola Politècnica

NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA
No disponible


ON ADREÇAR-SE
Sol·licitud presencial al Punt d'Informació a l'Estudiant
 

================================================================================

CANVIS DE GRUP ESCEST

Finalitat

Canviar de grup en una o vàries assignatures, d’acord amb els horaris establerts de cada grau.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants de 2on, 3er i 4art curs de qualsevol grau del TecnoCampus.

Documentació que cal aportar

Instància específica de canvi de grup i justificació del canvi (si és solapament d’horaris necessitarem còpia dels horaris– si és per conveni de pràctiques: còpia del conveni, etc)

Termini per sol·licitar-ho

Durant els 10 primers dies a comptar des de l'inici de cada trimestre, seguint el calendari acadèmic de cada centre universitari.

Cost

No comporta cap taxa dins termini.
Durant els posteriors 15 dies de la finalització del termini tindrà el cost per tramitació fora de termini establert a les taxes per gestions acadèmiques del TecnoCampus, en el cas que t'ho concedeixin.

Resposta que obtindrà

Notificació de l’admissió o denegació del canvi de grup. També es podrà consultar el canvi a l’expedient acadèmic i al moodle.

Temps de resposta

Menys d’una setmana a comptar des de la sol·licitud del tràmit.

Responsable

Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

No procedeix  

On adreçar-se

Al punt d'Informació a l'estudiant