CANVI DE GRUP DE PRÀCTIQUES Estudiants ESUPT

FINALITAT
Els estudiants matriculats a una assignatura no poden pressuposar en cap cas el grup de pràctiques assignat. L’assignació dels grups de pràctiques depèn dels estudiants matriculats a cada assignatura.
La publicació dels grups de pràctiques es preveu:
1r Trimestre – 19 de setembre
2n Trimestre – 20 novembre
3r Trimestre – 5 març

Per a sol.licitar un grup de pràctiques en una o vàries assignatures, d’acord amb els horaris establerts de cada grau existeixen dos formes:

1. La pre-sol.licitud d’un grup de pràctiques d’una assignatura en concret de forma justificada previ a l’assignació s’ha de fer abans d’inici de cada trimestre. Les peticions s’estudiaran i només es concediran les que estiguin justificades i sempre tenint en compte el número d’estudiants matriculats.
2. La sol.licitud de canvi de grup per demanar el canvi de grup una vegada assignats els estudiants als diferents grups de pràctiques, en aquest cas només es concediran els que permetin mantenir els grups equilibrats.

QUI HO POT SOL·LICITAR?
Estudiants de 1er, 2on, 3er i 4art curs de qualsevol grau de l’Escola Politècnica

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
Obligatòria: Instància específica de petició de grup de pràctiques.
Obligatòria: Instància específica de petició de canvi de grup de pràctiques a sol·licitar a posteriori de la publicació de l'assignació de grups.

TERMINI PER SOL·LICITAR-HO

Pre-sol.licitud (últim dia):

1r Trimestre – 15 setembre
2n Trimestre – 6 novembre
3r Trimestre – 26 febrer
Sol·licitud de canvi (últim dia):
1r Trimestre – 21 de setembre
2n Trimestre – 23 novembre
3r Trimestre – 9 març

COST
zero

RESPOSTA QUE OBTINDRÀ

En cas d'acceptació, l'estudiant podrà veure el canvi  a l'aulari
En cas de denegació del canvi de grup de pràciques, es notificarà a l'estudiant per correu electrònic.

TEMPS DE RESPOSTA
Menys de 72 hores.

RESPONSABLE
Escola Politècnica

NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA
No disponible


ON ADREÇAR-SE
Sol·licitud presencial al Punt d'Informació a l'Estudiant.