CANVI DE LA PREFERÈNCIA DEL GRUP DE PRÀCTIQUES ESTUDIANTS ESUPT

FINALITAT

Aquest proper curs 2018-19  la petició de l’assignació d’un grup de pràctiques d’una assignatura, entre els grups disponibles, s’ha de demanar en el mateix procés de l’automatrícula (del 6 al 14 de setembre). L’estudiant ha de seleccionar la preferència dels grups de pràctiques de les assignatures que matricula i és molt IMPORTANT que comprovi els horaris per evitar seleccionar grups amb solapament d’horari. És responsabilitat de l’estudiant evitar-los. Una vegada l’estudiant ha fet la selecció de grups de pràctiques no ho pot modificar a través de l’aplicatiu però, si és per causa justificada, pot demanar canvis formalitzant una instància a través del PIE.

Com a recomanació és aconsellable escollir el mateix grup de pràctiques a totes les assignatures. Per causes de força major l’Escola es reserva el dret de fer canvis en les preferències dels estudiants.

posteriori del procés de matrícula es permeten:

  • Sol·licituds d’intercanvis de grups de pràctiques entre estudiants
  • Sol·licituds de canvis de grups de pràctiques per causa justificada. Cal aportar documentació.

L’estudiant ha de tramitar aquestes sol·licituds formalitzant una instància i aportant la documentació necessària mitjançant el PIE.

L’Escola Superior Politècnica es reserva el dret, abans d’iniciar cada trimestre, a modificar la selecció de la preferència del grup de pràctiques per part de l’estudiant per causes de força major (evitar solapaments d’estudiants, afegir o suprimir grups, ...)

QUI HO POT SOL·LICITAR?

Estudiants de 2n, 3r i 4t curs de qualsevol grau de l’Escola Superior Politècnica

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Obligatòria: Instància específica de sol·licitud de canvi de preferència de grup de pràctiques a sol·licitar a posteriori de la matrícula.TERMINI PER SOL·LICITAR-HO

TERMINI PER SOL·LICITAR-HO

1r Trimestre – 18 de setembre
2n Trimestre – 30 de novembre
3r Trimestre – 7 de març

COST

No comporta cap cost

RESPOSTA QUE OBTINDRÀ

En cas d'acceptació, l'estudiant podrà veure el canvi a l'aulari
En cas de denegació del canvi de grup de pràctiques, es notificarà a l'estudiant per correu electrònic.

TEMPS DE RESPOSTA

Dos dies abans d’iniciar el trimestre.

RESPONSABLE

Escola Superior Politècnica

NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

No disponible

ON ADREÇAR-SE

Sol·licitud presencial al Punt d'Informació a l'Estudiant.