Centre de Coneixement Urbà

 
El Centre de Coneixement Urbà (CCU) està treballant en diferents fronts que tenen en comú les activitats i els serveis al ciutadà que es desenvolupen a la ciutat i la seva interacció amb la població.
 
Hi ha cinc grans projectes que es venen desenvolupant conjuntament amb l’Ajuntament de Mataró (Servei d’Estudis) en una activitat mantinguda en el temps i que fonamentalment tenen forma d’eines grafiques.

 
 
1.      Mobilitat de vianants a la ciutat de Mataró
 
 • Construcció i manteniment del Graf de Trams de Carrer (GTC) de la ciutat, personalitzat per persones que vagin a peu.
 •  Modelització dels desplaçaments a peu segons una segmentació per edats i tenint en compte la  morfologia de la via pública.
 • Generació d’aplicatius (plug-in) per utilitzar en l’entorn SIG que estem utilitzant, com per exemple:
  •  Mostrar rutes a entitats, les N entitats més properes a partir d’una adreça qualsevol de la ciutat
  • Generar unes Zones d’Influència, per desplaçaments a partir d’un punt seguin el GTC, en distància i en temps.
  • Construcció d’un mòdul generador de Taules de Proximitat  per ser utilitzades en consultes  trajectes i proximitat.

Arbre corresponent a l'Escola Bressol 'Les Figueretes'

 Fig 1. Arbre corresponent a l’Escola Bressol ‘Les Figueretes’ sobre el GTC fins a una distància de 250 m.

 

Trajectes a les Tres Escoles Bressol més properes

Fig 2. Trajectes a les 3 Escoles Bressol més properes des d’un punt de la ciutat seguint el GTC amb optimització de la distància.

 

 
2.      Anàlisi de l’Activitat Econòmica de la ciutat
 
 •  Ubicació de les activitats econòmiques sobre el mapa de la ciutat seguint el model de classificació IAE, amb possibilitat de fer cerques complexes. Informacions diverses sobre l’activitat basades en la Base de Dades de la Brossa Comercial.
 • Generació de Zones d’Influència a l’entorn de cada una de les ubicacions de les activitats, basades en la distància en radi circular i en la distància/temps sobre el Graf de Trams de Carrer.
 •  Visualització de la població exclosa d’aquestes Zones d’Influència mitjançant un mapa temàtic
   

ZIferreteria_2.JPG

Fig 3. Ferreteries amb Z.I circular i temàtic d’illes amb població exclosa


 ZIgraf_Farmàcies_sortida_3.JPG 

Fig 4. Farmàcies amb ZI-GTC i temàtic d’illes amb població exclosa3.      Anàlisis de les Àrees d’Influència de determinats centres proveïdors de serveis ciutadans.
 
 • Àrees d’Influència de tipus circular tenint en compte la població usuària del servei que hi ha a l’entorn del centre.
 • Àrees d’Influència seguint el Graf de Trams de Carrer tenint també en compte, com abans, la població usuària del servei.
 • Visualització de la població exclosa d’aquestes Àrees d’Influència mitjançant un mapa temàtic i el còmput numèric

AInf_EB_tematic_1.JPG

Fig 5. Àrees d’Influència circulars de les Escoles Bressol Municipals, amb temàtic per illes de la població exclosa
 

 ZI_Punt_EB_GTC_2.JPG 

Fig 6. Àrees d’Influència GTC de les Escoles Bressol Municipals, amb temàtic per illes de la població exclosa

 

4.      Estudi dels Equipaments de la ciutat
 
 • Construcció i manteniment d’una base de dades amb tots els equipaments municipals, actuals i previstos.
 • Georeferenciació amb entrades a peu de carrer tots els equipaments.
 • Generació d’aplicatius (plug-in) per al SIG per facilitar les consultes d’aquesta base de dades
  •  Mòdul de consultes complexes amb sortides de tipus SQL.
  •  Enllaç d’aquestes entitats amb els mòduls d’anàlisi de població propera i activitat econòmica.
 

5.      Proveïment de serveis web a través del servidor del CCU per ser utilitzats amb requeriments WMS i WFS
 
 • Activitats Econòmiques: Farmàcies, supermercats, carnisseries, peixeteries, forns de pa...amb Zones d’Influència sobre el GTC a 300, 150 metres, 2, 3 i 5 minuts.Publicació WMS.
 • Trajectes a les 3 Escoles Bressol Municipals o 3 Llars d’Infants o 3 Escoles Bressol + Llars d’Infants, més properes. Requeriment a partir d’adreça o punt més proper. Publicació WFS.