Netlab

ACÚSTICA

Per a la Secció de Projectes de Transferència, el treball del grup d’Acústica és interessant, i especialment l’Acústica aplicada a l’Ecologia Urbana:

 • És una àrea d’interès social.

 • Des de l’Administració es promou la realització de mapes acústics urbans per tractar de reduir la contaminació acústica en aquests entorns.

 • Els resultats del seu treball són d’interès en tota la Unió Europea i, a més, tenen incidència directa en el territori proper.

 • Com a Centre Tecnològic és estratègic potenciar aquest grup, la incidència del seu treball i enfortir els aspectes de recerca vinculats a la seva activitat.

 • Es reforça la capacitat de recerca d’altres grups de treball propers vinculats amb els temes de coneixement urbà.

Projectes realitzats:

 • Actualització parcial del mapa de soroll de Mataró (2001)

 • Actualització parcial del mapa de soroll de Mataró (2002)

 • Actualització parcial del mapa de soroll de Mataró (2003)

 • Actualització parcial del mapa de soroll de Mataró (2004)

 • Mapes de Soroll de Montmeló (2004)

 • Actualització parcial del mapa de soroll de Mataró (2005)

 • Actualització parcial del mapa de soroll de Mataró (2006)

 • Mapes de soroll i Mapa de Capacitat acústica de Calella (2006)

 • Actualització parcial del mapa de soroll de Mataró (2007)

 • Actualització parcial del mapa de soroll de Mataró (2008)

 • Pla d’acció contra el soroll de Calella (2008)

 • Mapes de Soroll i Mapa de Capacitat acústica de Montcada i Reixach (2008)

 • Actualització Mapes de Soroll i Mapa de Capacitat acústica de Montmeló (2008)

 • Actualització parcial del mapa de soroll de Mataró (2009)

 • Mapa de Capacitat de Mataró (2009)

 • Actualització parcial del mapa de soroll de Mataró (2010)

 • Mapa estratègic de Mataró (2010)

 • Actualització Mapes de soroll i Mapa de Capacitat Acústica de Calella (2010)

 • Mapes de Soroll i Mapa de Capacitat acústica de Granollers(2010)

 • Mapes de Soroll i Mapa de Capacitat acústica de Llinars del Valles (2010)

 • Mapes de Soroll i Mapa de Capacitat acústica de Veciana (2010)

 • Actualització parcial del mapa de soroll de Mataró (2011)

 • Mapes de Soroll i Mapa de Capacitat acústica de Martorell (2011)

 • Caracterització de micròfons soterrats a un camp de futbol per CETEMMSA (2011)

 • Actualització parcial del mapa de soroll de Mataró (2012)

 • Pla d’acció contra el soroll de Mataró (2012)

 • Actualització del Mapa estratègic de Mataró (2012)

 • Actualització parcial del mapa de soroll de Mataró (2013)

 • Mapes de Soroll i Mapa de Capacitat acústica de Sant Cebrià de Vallalta (2013)

 • Estudi del soroll produït per la recollida de residus als ajuntaments del grup de treball de contaminació acústica de la Xarxa de ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat. (2013)

 • Actualització del mapa de Soroll de Granollers(2014)

Responsable tècnic:Josep López Xarbau