Certificats Acadèmics UPF

Finalitat

Obtenir un document que reflecteix l’expedient actualitzat dels estudis que s’està cursant al TecnoCampus. Cal tenir en compte que els certificats acadèmics mostraran assignatures pendents de qualificar fins a que es tanquin les actes de qualificacions.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol estudiant de grau del TecnoCampus

Documentació que cal aportar

Obligatòria:

Instància genèrica
Justificant de pagament del tràmit

Termini per sol·licitar-ho

Qualsevol moment de l’any

Cost

Segons taxes de gestió del TecnoCampus vigents. Enguany 27,27€. En cas de bonificacions consulta els documents.

El pagament es pot fer:

  • Per ingrés o transferència a través del número de compte del TecnoCampus: Banc de Sabadell: ES34.0081.5375.95.0001097315  fent constar el vostre nom i adjuntant el resguard a la sol·licitud.
  • Amb targeta a l’hora de lliurar al PIE la sol·licitud del certificat.

Resposta que obtindrà

Certificat acadèmic

Temps de resposta

Menys d’una setmana a comptar des del pagament del tràmit.

Responsable

Gestió acadèmica

Normativa i documentació de referència

Preus serveis administratius dels estudis de Grau del TecnoCampus.

On adreçar-se

Sol·licitud presencial al Punt d'informació a l'estudiant