Certificats Acadèmics UPF

Finalitat

Obtenir un document que reflecteix l’expedient actualitzat dels estudis que s’està cursant al TecnoCampus. Cal tenir en compte que si demanes el certificat acadèmic abans que es tanquin les actes, sortiran assignatures pendents de qualificar.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol estudiant de grau del TecnoCampus.

Documentació que cal aportar

Obligatòria:

Instància genèrica
Justificant de pagament del tràmit.

Termini per sol·licitar-ho

Qualsevol moment de l’any.

Cost

Segons taxes de gestió del TecnoCampus vigents. Enguany 27,27€. En cas de bonificacions consulta els documents.

El pagament es pot fer:

  • Per ingrés o transferència a través del número de compte del TecnoCampus: Banc de Sabadell: ES34.0081.5375.95.0001097315  fent constar el vostre nom i adjuntant el resguard a la sol·licitud.
  • Amb targeta a l’hora de lliurar al PIE la sol·licitud del certificat.

Resposta que obtindrà

Certificat acadèmic.

Temps de resposta

Una setmana a comptar des del pagament del tràmit.

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica.

Normativa i documentació de referència

Preus serveis administratius dels estudis de Grau del TecnoCampus.

On adreçar-se

Sol·licitud presencial al Punt d'Informació a l'Estudiant