Tramitació del Títol UPF

Finalitat

Obtenir el títol oficial dels estudis de grau/màster del TecnoCampus.

Qui ho pot sol·licitar?

Un cop avaluades i aprovades totes les assignatures contemplades al pla d’estudis del grau, l'expedient es trobarà tancat i amb disposició del títol i l'estudiant podrà fer la tramitació.

Documentació que cal aportar

Obligatòria:

- Fotocòpia del DNI vigent.

En el moment de fer la sol·licitud lliurarem una instància específica per complimentar i una enquesta. Les taxes de la sol·licitud es poden abonar amb targeta en el mateix moment del tràmit o es poden abonar fent ingrés o transferència en el número de compte que us comunicaran.

Termini per sol·licitar-ho

Un cop avaluades i aprovades totes les assignatures contemplades al pla d’estudis del grau, l'expedient es trobarà tancat i amb disposició del títol. L'estudiant podrà tramitar-lo seguint el calendari publicat de cadascun dels centres universitaris.

Cost

Segons catàleg de preus TecnoCampus i preu regulat de taxes de la Generalitat de Catalunya.

Podràs realitzar l'ingrés corresponent un cop rebis instruccions per correu electrònic des de Gestió Acadèmica. 

Resposta que obtindrà

En un primer moment rebreu el resguard del Títol i quan estigui disponible podreu passar a recollir el Títol oficial. Per recollir el títol serà imprescindible venir presencialment en horari de Gestió Acadèmica (9’30 h a 13’30 h de dilluns a divendres i de 15 h. a 19 h. de dilluns a dijous) i presentar:

- Fotocòpia del DNI
- Resguard del Títol.
- En el cas de no portar el resguard del títol, s’ha d’emplenar el full de declaració jurada.
- Emplenar l’enquesta de recollida del títol
- Emplenar el full d’actualització de dades personals 

Temps de resposta

- Resguard del títol: una setmana
- Títol oficial: 2 anys aproximadament.

Responsable

Gestió acadèmica

Normativa i documentació de referència

No disponible

On adreçar-se

Sol·licitud presencial al Punt d'Informació a l'Estudiant o per correu electrònic