Fer front als nous reptes que planteja una societat amb una esperança de vida cada cop més elevada, i amb col·lectius en situació de fragilitat, necessita de la  col·laboració públic-privada per al  desplegament de programes  que contribueixin a millorar la qualitat de vida.

La incorporació de tecnologies, l’optimització de plataformes per connectar solucions avançades i augmentar la transferència cap a la pime, són exemples dels reptes presents i futurs que els especialistes de la salut, dels  serveis assistencials, dels centres de R+D+i, la societat, l’empresa, l’acadèmia i l’administració pública tenen per davant.

Pla d'acció


Posada en marxa del Hub TecnoCampus Salut com a espai referent per a emprenedors i emprenedores, startups, empreses i universitat, per a l’aprofitament de sinèrgies i la generació d’un ecosistema d’especialització que aporti generació de riquesa i ocupació de valor afegit.

Testimonis