Presentació i membres del grup GRACE

Amb l'envelliment de la població, les persones més grans de 65 anys constitueixen el tram de població que creixerà més d'aquí al 2021. Es calcula que de 2008 a 2021 la població més gran de 65 anys augmentarà un 26%. L'envelliment de la població és una característica generalitzada als països avançats i és conseqüència d'una major esperança de vida. A Catalunya s'espera un augment de l'esperança de vida fins 2020 de 2,2 anys pels homes i 1,9 per les dones, per la qual cosa l'esperança de vida es situarà en valors de 80,4 anys pels homes i 86,4 anys per les dones. Aquest envelliment de la població suposarà un increment dels problemes socials, polítics, econòmics i sanitaris.

Aquest augment de l'esperança de vida també ha suposat un augment en la prevalença de malalties cròniques i de les malalties cardiovasculars, cerebro vasculars, les malalties degeneratives especialment del sistema osteomuscular i nerviós. Aquestes malalties, la majoria d'elles cròniques, tenen un alt nivell de dependència que requereixen de l'assistència i cura de professionals de la salut i cuidadors; formals i informals que ajuden a viure a aquestes persones amb una bona qualitat de vida.

D'altra banda, la malaltia cerebrovascular és la segona causa de mort al món i la primera causa de discapacitat. La seva freqüència augmenta exponencialment i proporcionalment amb l'edat i també hi ha un augment especialment associat amb els factors de risc coneguts i nous factors de risc ambientals emergents (estrès laboral i emocional, factors socioeconòmics, educatius, dietes, transtorns afectius i de son, etc). La incidència de la demència també augmenta amb l'edat i després dels 65 anys la prevalència es dobla cada cinc anys, arribant a gairebé el 50% després dels 85 anys. La més freqüent és la demència de tipus Alzhèimer, seguida en ordre i amb gran augment en la seva prevalència per la demència vascular. La demència vascular i altres demències són potencialment prevenibles i tractables, d'aquí la seva importància de conèixer aquestes patologies i prevenir els factors de risc que poden portar el risc de patir-les.

Coordinadora del grup:
Dra. Esther Cabrera

Investigadors:

Dra. Carolina Chabrera
Dra. Susana Santos 
Sra. Carme Rosell 
Dr. Ignacio Blanco 
Dr. Francisco Gil 
Sra. Lorena Molina 
Sra. Sandra Arco
Dra. A. Zabalegui 

Línees i projectes de recerca vinculats al Grup

  • Projecte ADAC. Ajuda a la Dependència i l'atenció al cuidador. Estudi d'una intervenció psicoeducativa cuidadors de persones independents.

Entitat financera: Obra social la Caixa. Promoció de l'autonomia i atenció a la discapacitat i la dependència 2013. Referència de la concessió: AD13-00931 de la convocatòria de Promoció de l'autonomia i atenció a la discapacitat i la dependència 2013 a la Fundació TecnoCampus i l'Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF). Entitats col·laboradores: Fundació El Maresme i Consorci Sanitari del Maresme. Investigadora principal: Dra. E. Cabrera.

  • Aplicació d'una intervenció formativa com a instrument essencial en la prevenció i tractament de les úlceres per pressió: l'abans i el després de les úlceres per pressió a l'assistència hospitalària.

Entitat financera. Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres de Barcelona. Investigador/a principal: C. Rosell

  • Títol del projecte: Evaluació de l'efecte terapèutic de l'estimulació orofaríngea del receptor TRPM 8 amb mentol al tractament per a la disfàgia orofaríngea funcional en persones amb malalties neurològiques i persones grans. Investigador/a principal: Lorena Molina. Projecte vinculat al Consorci Sanitari del Maresme. Investigador/a: Lorena Molina
  • Títol del projecte: Ajuda en la presa de decisions davant el Càncer de Pròstata

Entitat financera: Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres de Barcelona/ Fundació Badalona contra el càncer. Referència de la concessió: Convocatòria ajudes per a la investigació 2012. Entitats col·laboradores: Escola Superior de Ciències de la Salut. Universitat Pompeu Fabra. TecnoCampus Mataró, Institut Català d'Oncologia (ICO). Investigador/a principal: Carolina Chabrera.