Comença la negociació del nou conveni col·lectiu

El passat dilluns 15 de gener es va reunir i va qudar constituïda la comissió negociadora del segon conveni col·lectiu de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. El conveni actual, que data de 2014, serà vigent mentre dura la negociació, que s'inicia per la denúncia feta per part del Comitè d'Empresa. La comissió es reunirà quinzenalment per abordar els diversos capítols del text, i està formada per Xavier Font Oriol Ribet, Noemí Ruiz i Pere Tejedor per part del comitè d'empresa, i per Jaume Teodoro, Joan Gil,   Montserrat Vilalta i Dúnia Alzaga per delegació de la presidència.