Informació personal


Escola


  • ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


  • GRAU EN FISIOTERAPIAAssignatures que imparteix


  • 23018 - Fisioteràpia múscul esquelètica IÀmbits de coneixement


  • Fisioterapia en Especialidades clínicas