Informació personal


Escola


  • ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


  • GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS
  • GRAU EN ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
  • DOBLE TITULACIÓ EN GRAU ADE I GRAU EN MARQUETINGAssignatures que imparteix


  • 5008 - El pla de màrqueting
  • 1021 - El pla de màrquetingÀmbits de coneixement


  • Comunitats digitals
  • Màrqueting
  • Xarxes i sistemes