Informació personal


Escola


 • ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


 • MÀSTER UNIVERSITARI EN LOGÍSTICA, CADENA DE SUBMINISTRAMENT I NEGOCIS MARÍTIMS
 • GRAU EN LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS
 • DOBLE TITULACIÓ GRAU ADE I TURISME
 • DOBLE TITULACIÓ EN GRAU ADE I GRAU EN MARQUETINGAssignatures que imparteix


 • 1017 - Patrons internacionals innovadors: teoria i tendències
 • 1033 - Elaboració de projectes
 • 110004 - Comerç Internacional
 • 108132 - Direcció comercial
 • 110028 - Gestió de procediments duanersÀmbits de coneixement


 • Economia general i aplicada
 • LogísticaDescripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


PROFESSOR ASSOCIAT ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA TECNOCAMPUS GRAU O GRAUS ALS QUE IMPARTEIX CLASSE GRAU EN LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS DOBLE TITULACIÓ GRAU ADE I TURISME DOBLE TITULACIÓ EN GRAU ADE I GRAU EN MARQUETING ASSIGNATURES QUE IMPARTEIX 1017 - Patrons internacionals innovadors: teoria i tendències 1033 - Elaboració de projectes 110004 - Comerç Internacional 108132 - Direcció comercial 110028 - Gestió de procediments duaners ÀMBITS DE CONEIXEMENT Logística Economia general i aplicada DESCRIPCIÓ DEL PERFIL ACADÈMIC, INVESTIGADOR I/O PROFESSIONAL Responsable TFG y Coordinador Adjunto en el Grado de Logística y Negocios Marítimos en Tecnocampus. FORMACIÓ ACADÈMICA 14-SEP-09 - 30-JUL-10 Màster in Supply Chain Management Universitat Politècnica de Catalunya -UPC- 15-SEP-05 - 29-JUN-06 Máster en Comercio Internacional Centro de Estudios de Economía Internacional -UB- 15-SEP-88 - 30-JUN-93 Licenciado en Ciencias Políticas Universitat Autònoma de Barcelona -UAB- 12-SEP-16 - 31-JUL-18 Doctorando Comercio Internacional Universitat Politècnica de Catalunya -UPC- 18-SEP-00 - 15-JUN-01 Màster en Marketing Internacional Escuela Superior de Marketing Internacional 16-SEP-13 - 20-JUN-14 Postgrado en Derecho Aduanero Universitat de Barcelona

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica
Data 12/09/16 - 31/07/18
Titulació Doctorando Comercio Internacional
Institució Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-
Data 18/09/00 - 15/06/01
Titulació Màster en Marketing Internacional
Institució Escuela Superior de Marketing Internacional
Data 15/09/88 - 30/06/93
Titulació Licenciado en Ciencias Políticas
Institució Universitat Autònoma de Barcelona -UAB-
Data 14/09/09 - 30/07/10
Titulació Màster in Supply Chain Management
Institució Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-
Data 16/09/13 - 20/06/14
Titulació Postgrado en Derecho Aduanero
Institució Universitat de Barcelona
Data 15/09/05 - 29/06/06
Titulació Máster en Comercio Internacional
Institució Centro de Estudios de Economía Internacional -UB-
Experiència professional
Data 01/01/16 - 30/12/17
Empresa ESCI-UPF
Càrrec Grado en Negocios y Márketing Internacional